Loading:


BitmapData pixelDissolve [AS 2]

Klasa: BitmapData

Kompatybilność: ActionScript 1.0, Flash8+

 

public pixelDissolve(źródłoBitmapy:BitmapData, źródłoProstokąta:Rectangle, punkt:Point, [losowySzum:Number], [ilośćPikseli:Number], [kolorWypełnienia:Number]) : Number

 

Parametery

źródłoBitmapy:BitmapData - Wejściowy obraz bitmapowy do użycia.

źródłoProstokąta:Rectangle - Prostoką, który definiuje obszar źródłoego obrazu.

punkt:Point - Punkt, w którym sie znajduje prawy górny róg obrazu źródła prostokąta.

losowySzum:Number [opcjonalny] - Ilość losowego szumu do użycia. Domyślna wartość wynosi 0.

ilośćPikseli:Number [opcjonalny] - Domyślnie wynosi 1/30 od źródłowego obszaru (szerokość x wyoskość).

kolorWypełnienia:Number [opcjonalny] - Kolor ARGB (alfa, red, green, blue), domyślnie wynosi 0.

 

Opis:

 

Przeprowadza rozpuszczanie pikseli za pomocą innego obrazu lub tego samego obrazu. Flash Player używa losowegoSzumu do wygenerowania losowego rozpuszczonego pikselu.

Jeśli źródłowy obraz nie jest równy do obrazu źródłowego, wtedy piksele są kopiowane ze źródłowego obrazu używając wszystkich parametrów. Ta akcja pozwala rozpuscić z pustego obrazu, pełny zapełniony obraz.

 

Przykład:

 

import flash.display.BitmapData;
import flash.geom.Point;

var myBitmapData:BitmapData = new BitmapData(100, 80, false, 0x00CCCCCC);

var mc:MovieClip = this.createEmptyMovieClip("mc", this.getNextHighestDepth());
mc.attachBitmap(myBitmapData, this.getNextHighestDepth());

mc.onPress = function() {
    var randomNum:Number = Math.floor(Math.random() * 10);
    dissolve(randomNum);
}

var intervalId:Number;
var totalDissolved:Number = 0;
var totalPixels:Number = 8000;

function dissolve(randomNum:Number) {
    var newNum:Number = myBitmapData.pixelDissolve(myBitmapData, myBitmapData.rectangle, new Point(0, 0), randomNum, 40, 0x00FF0000);
    clearInterval(intervalId);
    if(totalDissolved < totalPixels) {
        intervalId = setInterval(dissolve, 10, newNum);
    }
    totalDissolved += 40;
}

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors