Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

IME ALPHANUMERIC_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().Ta właściwość jest używana przez wszystkie IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix identity [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Key [AS 2]

Konwertuje zmienną jako właściwości określonego obiektu LoadVars.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars decode [AS 2]

Klasa Math jest wysoko poziomową klasą, której metody oraz właściwości możesz używać bez żadnego konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Math [AS 2]

Ustawia każda właściwość matrix na wartość, która transformuje klip filmowy lub geometryczny konstruktor, aby był on identyczny do oryginału.
Kategoria: Flash > ActionScript


Matrix toString [AS 2]

Zwraca wartości w linie, właściwości obiektu Matrix.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Mouse [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getBounds [AS 2]

Zwraca właściwości, którymi są minimum oraz maksimum x i y wartości współrzędnych, bazujących na parametru "granice".
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip getRect [AS 2]

Zwraca właściwości które określają minimum oraz maksimum współrzędnych x i y klipu filmowego bazujących na "granice" parametrze, nie włączając obrysowania oraz kształtów.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip scrollRect [AS 2]

Właściwość scrollRect pozwala ci na szybkie przewijanie zawartości klipu filmowego oraz posiadać okno wyświetlające większą treść.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 11/15 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors