Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Program odwracający ciąg znaków

Ciąg znaków reprezentujący nazwę węzła w obiekcie XML.
Kategoria: Skrypty > C++


Funkcja do zamiany polskich znaków na znaki Unicode

Ocenia określony obiekt XML, buduje tekstualną reprezentację struktury XML, włącznie z węzłami, potomkami, atrybutami oraz zwraca wynik jaki ciąg znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Odpowiednik nl2br z PHP w JAVA - zamiana znaków łamiących linie na html <br />

Konwertuje obiekt XML lub dane określone w obiekcie parametru na ciąg znaków oraz przesyła je na serwer, zaraz za zero (0) bajtem.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Konwersja ciągu znaków ze znaków szkodliwych na odpowiedniki HTML - np & : &

odwraca kolejność ciągu znaków
Kategoria: Skrypty > JAVA


Losowy ciąg znaków

Funkcja zamienia polskie znaki na znaki kodowania unicode dzięki temu będą one wyświetlane poprawnie jeśli mamy inne kodowanie znaków niż te użyte na stronie.
Kategoria: Skrypty > PHP


Ustawianie kodowania znaków w klasie PDO do obsługi bazy danych

Jeśli chcemy zastąpić wszystkie znaki łamiące linie z czystego pola tekstowego, takiego jak textarea i chcemy skonwertować pole na html, wtedy musimy użyć nl2br w PHP, w JAVA jest natomiast odpowiednik do tego.
Kategoria: Skrypty > PHP


XMLNode nodeName [AS 2]

Skrypt formatuje nam podany ciąg znaków ze znakami takimi jak <, ", czy ; na ich odpowiedniki w tagach HTML, na przykład: <.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket send [AS 2]

Każdy ciąg znaków można zakodować jako ciąg ASCII zero-jedynkowy, a następnie odkodować. Tak są zapisane znaki jako bajty w komputerze. W artykule są dane 2 funkcje, pierwsza kodująca tekst jako ciąg ASCII, druga służąca do odkodowania ciągu ASCII i zwrócenia tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Konwersja tekstu na ASCII binarnie i konwersja stringu ASCII na tekst

Funkcja w PHP, która służy do generowania losowego ciągu znaków, może posłużyć np. do tworzenia bezpiecznych haseł na stronie. Do wygenerowania potrzebuje tylko długości oczekiwanego ciągu znaków. Funkcja taka to tylko 10 linijek kodu.
Kategoria: Skrypty > PHP


XMLNode toString [AS 2]

Przykład pokazuje jak ustawić kodowanie znaków w bazie jesli używamy do połączenia klasy PDO, jest to równie proste co w MYSQLI.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 23/25 |Nastpna
23:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors