Loading:


Konwersja tekstu na ASCII binarnie i konwersja stringu ASCII na tekst

System binarny składa się z dwóch symboli 1 i 0, a podstawą jest 2. Cały znak jest w komputerze zapisany jako 8-bitów z symbolami 1 lub 0. Na podstawie 8-bitów można przypisać do danej kombinacji zer i jedynek dany znak spośród 256 dostępnych. To tylko prosta matematyka.

 

Funkcja Function Text_to_Bin_ascii  dostaje string e.g jakiś string, ewentualnie separator i zwraca zakodowany przez ASCII binarnie.

Użycie:

      string Text_to_ASCII_bin (string $text [, $separator = NULL ] )

 

Funkcja ASCII_bin_to_text dostaje zakodowany tekst ASCII binarnie i zwraca rozkodowany zwykły tekst, string.

Użycie:

     string ASCII_bin_to_text (string $coded_ascii [, $separator = NULL ] )

 

Przykład działania funkcji jest pokazany na końcu kodu.

 Napisz Artyku³

Listing

<?php
function Text_to_ASCII_bin($string, $separator = NULL) {
/* Function Text_to_Bin_ascii by Fastman92      */

        for($i=0; $i<=strlen($string)-1;$i++)
        {
        $result .= str_pad(decbin(ord($string{$i})),8,'0',STR_PAD_LEFT).$separator;
        }
return rtrim($result, $separator);
}
function ASCII_bin_to_text($string, $separator = NULL) {
/* Function ASCII_bin_to_text by Fastman92      */
        if($separator == NULL){
        $codes = str_split($string, 8);
        }
        else {
        $codes = explode($separator, $string);
        }
        foreach($codes as $code)
        {
        $result .= chr(bindec($code));
        }
return $result;
}


//Now plain test below only:
echo "Text 'word' to 8-bit ASCII:  ".Text_to_ASCII_bin('word', '-');
echo "<br/><br/>\n8-bit ASCII '01110111011011110111001001100100' to text: ".ASCII_bin_to_text('01110111011011110111001001100100');
?>
Dodano przez: fastman92 Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors