Loading:


Tworzenie animacji liczbowej ładowania plików SWF, zdjęć czy XML w ActionScript 3

2. Ładowanie pliku

 

Teraz zaznaczmy pierwszą klatkę na warstwie Actions oraz otwórzmy panel kodowania [klawisz F9]. Wpiszmy podany kod:

 

var plik:String = "galeria.swf";

 

Dzięki tej linijce podajemy ścieżkę do naszego pliku, możemy używać ścieżek względnych oraz bezwzględnych.

 

Następnie dodajmy kod:

 

var l:Loader = new Loader();
l.contentLoaderInfo.addEventListener(ProgressEvent.PROGRESS, aktualizacja);
l.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, zaladowano);
var plik_swf:URLRequest = new URLRequest(plik);
l.load(plik_swf);

 

Jest on odpowiedzialny za stworzenie Loader'a, który zarządza wszystkimi plikami zewnętrznymi w filmie Flash, ustawiamy również nasłuchiwacze akcji.

 

Jeśli nowe informacje zostaną przesłane przez serwer (pobrano pewną cześć pliku), wtedy zostanie wywołana funkcja aktualizacja(), która będzie pokazywać aktualną liczbę procentową załadowanego pliku.

 

Funkcja zaladowano(), zostanie wykonana jeśli plik zostanie w całości załadowany do filmu Flash.Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6

Napisz Artyku³

ListingDodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors