Loading:


Przeciągany suwak, wersja prototype - Scroll Bar [ AS3 ]

4. Dodanie animacji

 

Teraz tworzymy nasz ostatni plik w tej samej lokalizacji co dwa pliki przed chwilą, tym razem o nazwie ScrollBox.as, dzięki niemu dodamy bibliotekę Cauriny oraz zadeklarujemy wysłuchiwanie zdarzenie na suwaka dla naszego pliku ScrollBarEvent.as .Dalsza czê¶æ: 1 2 3 4 5 6

Napisz Artyku³

Listing


package net.funkcje.ui
{
        import flash.display.*;
        import flash.events.*;
        import caurina.transitions.*;
       
        public class ScrollBox extends MovieClip {
               
                public function ScrollBox():void {
                       
                        scroll_mc.addEventListener(ScrollBarEvent.WARTOSC_ZMIENIONA, pozycjaZmieniona);
                }
               
                private function pozycjaZmieniona(e:ScrollBarEvent):void {
                       
                        Tweener.addTween(tekst_mc,
                                         {y:(-e.scrollProcent*(tekst_mc.height+140-maska_mc.height)), time:1});
                }
        }
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38423
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors