Loading:


Generator postów na forum

Generator postów na forum

 

Wystarczy przerobić do swoich potrzeb. Naprawdę warty polecenia

 

SCREEN:

 Napisz Artyku³

Listing

 <script type="text/javascript">
         function doStuff()
         {
         var txt = "";
         document.getElementById("gen").value = "";
         
         if (document.getElementById("boxart").value != ""){
         txt = "[center][img]";
         txt += document.getElementById("boxart").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen1").value += txt;
         }
        if (document.getElementById("boxart").value != ""){
         txt = "[center][img]";
         txt += document.getElementById("boxart").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         

         if (document.getElementById("info").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]http://www.fototube.pl/pictures/inf46oeff0000ffffff352129yelloew0062.gif[/img]\n";
         txt += document.getElementById("info").value;
         txt += "[/center]\n\n";
         document.getElementById("gen1").value += txt;
         }

        if (document.getElementById("info").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]http://www.fototube.pl/pictures/inf46oeff0000ffffff352129yelloew0062.gif[/img]\n";
         txt += "[quote]";
         txt += document.getElementById("info").value;
         txt += "[/quote][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }

         if (document.getElementById("sshot1").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]http://www.fototube.pl/pictures/screeny2.gif[/img]\n";
         txt += "[img]";
         txt += document.getElementById("sshot1").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
         if (document.getElementById("sshot2").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]";
         txt += document.getElementById("sshot2").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
         
         if (document.getElementById("sshot3").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]";
         txt += document.getElementById("sshot3").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
         
         if (document.getElementById("sshot4").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]";
         txt += document.getElementById("sshot4").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
         
         if (document.getElementById("sshot5").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]";
         txt += document.getElementById("sshot5").value;
         txt += "[/img][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
         
         document.getElementById("gen").value += "\n";
         if (document.getElementById("downlinks").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]http://www.fototube.pl/pictures/linki.gif[/img]\n";
         txt += "[hide][code]";
         txt += document.getElementById("downlinks").value;
         txt += "[/code][/hide][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }
         
        if (document.getElementById("haslo").value != ""){
         txt = "";
         txt += "[center][img]http://www.fototube.pl/pictures/pass.gif[/img]\n";
         txt += "[hide][code]";
         txt += document.getElementById("haslo").value;
         txt += "[/code][/hide][/center]\n\n";
         document.getElementById("gen").value += txt;
         }    
       
       
       
         }
      </script>

<br>
<table width="100%" border="0">
  <tr>
      </td>

</td>
  </tr>
  </table>
 <table width="100%" >
  <tr>
    <td class="news" style="padding-bottom:10px;" bgcolor="#FFFFFF"><br /><form name="frm" action="postgen.html#">
      <center><table border="0" width="95%">
         <tbody><tr>  

            <td width="14%"><b>Ok&#322adka:(link)</b></td>
            <td width="86%"><input id="boxart" value="" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"></td>
         </tr>
            <tr>  
             <td><b>Info/Opis:</b></td>
            <td><textarea id="info" cols="49" rows="10" class="f_input2"></textarea></td>
         </tr><tr>
            <td><b>Zdj&#281cia / Screeny:(link/link)</b></|>td>

            <td><input id="sshot1" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot2" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot3" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot4" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot5" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot6" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br>
            <input id="sshot7" maxlength="200" size="65" type="text" class="f_input4"><br></td>
         </tr><tr>
            <td><b>Linki:</b></td>
            <td><textarea id="downlinks" cols="49" rows="10" class="f_input2"></textarea></td>
         </tr>
             <tr><td><b>Has&#322o:</b></td>
            <td><input id="haslo" value="" maxlength="60" size="65" type="text" class="f_input4"></td>
         </tr><tr> </tr><tr>
         
         </tr><tr>
            <td colspan="2"><center><br><input onClick="doStuff()" value="Generuj" type="button" class="bbcodes"> <input type="reset" class="bbcodes"><br></center></td>
         </tr>
                 <tr><td colspan="2"><br><center><b>Kr&#243tka tre&#347&#263:</b></center></td></tr>
                 <tr>
                 <td colspan="2"><center><textarea id="gen1" cols="64" rows="10" class="f_input3"></textarea></center></td>
         </tr>

                 <tr><td colspan="2"><center><b>Pe&#322na tre&#347&#263:</b></center></td></tr>
                 <tr>
         <td colspan="2"><center><textarea id="gen" cols="64" rows="10" class="f_input3"></textarea></center></td>
         </tr>

      </tbody></table></center>
</form></td>
   
   </tr>
</table>
 
Dodano przez: krzysiuus Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
Bardzo fajny skrypt
autor: yell0w | 11911 | 2011-01-04 18:41:08


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors