Loading:


Automatyczny wyłącznik komputera

Automatyczny wyłącznik komputera korzystający z funkcji systemowej "shutdown". Program pyta użytkownika o ilość czasu (w minutach) po jakim ma zostać wyłączony komputer. Zaimplementowana została także możliwość wyłączenia aktualnie ustawionego wyłącznika.Napisz Artyku³

Listing

#include <cstdlib>
#include <conio.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include <time.h>

using namespace std;
int opcja;
int t;
// funkcja wyswietlajaca informacje na temat apliackji (gorny baner)
void info(){
     cout<<static_cast<char>(218); for(int i=0;i<78;++i) cout<<static_cast<char>(196); cout<<static_cast<char>(191);
     
     cout<<static_cast<char>(179);
     cout << "                                                                              ";
     cout<<static_cast<char>(179);
     
     cout<<static_cast<char>(179);
     cout << "                    AUTOMATYCZNE WYLACZANIE KOMPUTERA                         ";
     cout<<static_cast<char>(179);
     
     cout<<static_cast<char>(179);
     cout << "                                                              ver 0.9 beta    ";
     cout<<static_cast<char>(179);
     
cout<<static_cast<char>(192); for(int i=0;i<78;++i)cout<<static_cast<char>(196); cout<<static_cast<char>(217);
}
//funkcja odpowiedzialna za wyswietlenie menu programu
int menu(){
     cout << " Co chcesz zrobic? " << endl;
     cout << " <1.> Atywacja wylacznika " << endl;
     cout << " <2.> Dezaktywacja wylacznika " << endl;
     cout << " <3.> Wyjscie " << endl;
     
     do{
          cout << " Podaj wybrana opcje: ";
          cin >> opcja;
          if(opcja != 1 && opcja != 2 && opcja != 3) cout << " Wybrales zla opcje, sprobuj jeszce raz! " << endl;
     }
     while(opcja != 1 && opcja != 2 && opcja != 3);
     cout << endl;
     return opcja;  
}

//Funkcja pobierajaca ilosc minut i zwaracaja wartosc w sekundach
void czas(){
     cout << " Po jakim czasie (w min) komputer ma zostac wylaczony?" << endl;
     do{
          cin >> t;
          if(t<1) cout << " Podales zla wartosc. Nalezy ustawic przynajmniej jedna minute. Sprobuj jescze raz :";
     }
     while(t<1);
     t=t*60;
     //return t;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
     do
     {
     system("cls");
     info();
     menu();    
     if(opcja == 1){
          czas();
          char czas[50];
          itoa(t,czas,10);
          string komenda;
          komenda = "shutdown -s -t ";
          komenda += czas;
          system(komenda.c_str());
          cout << " Nacisnij dowolny klawisz aby kontynuowac. " << endl;
          char a;
          a = getch();
     }
     else if(opcja == 2){
          system("shutdown -a");
          cout << endl;
          cout << " Nacisnij dowolny klawisz aby kontynuowac. " << endl;
          char a;
          a = getch();
     }
     }
     while(opcja != 3);
     return EXIT_SUCCESS;
}
 
Dodano przez: bari Ranga: Poziom 8 Punktów: 250
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors