Loading:


CSS, JS Assets Manager - Menadżer plików CSS, JS na stronie HTML

Podany skrypt pokazuje jak w łatwy sposób zarządzać i includować pliki JS, CSS do naszej strony WWW. Dzięki temu jeśli mamy widget lub moduł który używa tej samej biblioteki JS/CSS, zostanie on tylko raz zaciągniety do strony.

 

Poniżej przykład użycia i kod źródłowy.Napisz Artyku³

Listing

//Listing 1.0 - przykład użycia

require_once('Utils/Assets.php');
$manager = \Utils\Assets::getInstance();

//dodaj plik JS:
$manager->includeJS('/js/jquery.min.js');
//dodaj 2 pliki CSS
$manager->includeCSS('/css/jquery.css');
$manager->includeCSS('/css/styles.css');

//wyświetl zasoby na stronie:
echo $manager->render();
//zwróci:
<script src="/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="/css/jquery.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="/css/styles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />//Listing 2.0 - Klasa Menadżera

namespace Utils;

/**
 * Assets class to manage external resources like JS or CSS to be included only once in the page.
 *
 * @author Funkcje.net
 */

class Assets
{
    private static $instance;
    private $assets = array();

    /**
     * Private constructor to enfore singleton
     */

    private function __construct()
    {
        $this->assets['js'] = array();
        $this->assets['css'] = array();
    }

    /**
     * Returns only once instance of a Assets Utils
     *
     * @return \Utils\Assets
     * @static
     */

    public static function getInstance()
    {
        if (self::$instance === null) {
            self::$instance = new self();
        }
        return self::$instance;
    }

    /**
     * Includes a JS file
     *
     * @param string $src file path to the JS file
     */

    public function includeJs($src)
    {
        if (!isset($this->assets['js'][$src])) {
            $this->assets['js'][$src] = $src;
        }
    }

    /**
     * Includes a CSS file
     *
     * @param string $src file path to the CSS file
     */

    public function includeCss($src)
    {
        if (!isset($this->assets['css'][$src])) {
            $this->assets['css'][$src] = $src;
        }
    }

    /**
     * Renders HTML output of JS and CSS tags
     *
     * @return string html output
     */

    public function render()
    {
        $output = '';

        foreach ($this->assets['js'] as $src) {
            $output .= '<script src="'.$src.'" type="text/javascript"></script>';
        }

        foreach ($this->assets['css'] as $src) {
            $output .= '<link href="'.$src.'" rel="stylesheet" type="text/css" />';
        }

        return $output;
    }

}
 
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors