Loading:


Obliczanie wartości zerowych równania kwadratowego

Funkcja pobiera od użytkownika współczynniki równania, a następnie  oblicza wartości zerowe równania kwadratowego.

<?
 // Pobiera od użytkownika współczynniki równania, a następnie
 // oblicza wartości zerowe równania kwadratowego.
$a = str_replace (",", ".", $_GET['a']); settype ($a, "double");
$b = str_replace (",", ".", $_GET['b']); settype ($b, "double");
$c = str_replace (",", ".", $_GET['c']); settype ($c, "double");
       if ($a || $b || $c) { // wartości w formularzu są ok
         print ("a = $a, b = $b, c = $c<BR>");
         if ($a) {
           $delta = $b*$b-4*$a*$c;
           if ($delta < 0) {
           print ('Równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych');
           } elseif ($delta == 0) {
             $x1 = -$b/(2 * $a);
             print ("Równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty: $x1");
           } else {
             $x1 = (-$b-sqrt($delta)) / (2*$a);
             $x2 = (-$b+sqrt($delta)) / (2*$a);
             print ("Równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste: $x1 i $x2");
           }
         } elseif ($b) {
           $x1 = -$c/$b;
           print ("Równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty: $x1");
         } else {
           print ('Równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych');
         }
         print '<BR><A HREF="4-03.php">Powrót do formularza</A>';
       } else { // nie ma wpisanych danych, wyświetlamy formularz
         print '<FORM ACTION="4-03.php" METHOD=GET>';
         print 'a: <INPUT TYPE="text" NAME="a"><BR>';
         print 'b: <INPUT TYPE="text" NAME="b"><BR>';
         print 'c: <INPUT TYPE="text" NAME="c"><BR>';
         print '<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij">';
         print '</FORM>';
       }

?>

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors