Loading:


Pobieranie i wyświetlanie danych z bazy MySQL za pomocą PHP

Skrypt poniżej przedstawia prosty sposób na pobranie i wyświetlenie danych w postaci tabeli.

Funkcja lacz_bd() odpowiada za połączenie z bazą

Następnie wykonujemy zapytanie, jego konstrukcja może być bardzo złożona w tym przykładzie jest bardzo prosta.

Następnie wykonywana jest pętla która buduje tabele i wypełnia ją danymi z bazy MySQLNapisz Artyku³

Listing

// Kod  SQL do stworzenia tabeli
create table pracownicy
( id int unsigned not null auto_increment primary key,
  imie char(50) not null,
  nazwisko char(50) not null,
);

//Kod pliku index.php pobierający i wyświetlający dane z tabeli sql pracownicy

<?php
function lacz_bd()
{  
  $db = new mysqli('localhost', 'uzytkownik', 'haslo', 'nazwa_bazy');  
    if (! $db)
      return false;
   $db->autocommit(TRUE);
   return $db;
}
//połaczenie z bazą
$db = lacz_bd();
//zapytanie sql do bazy określające jakie dane mają zostać pobrane
$zapytanie = "select imie, nazwisko from pracownicy";
//pobranie wyniku zapytania
$wynik = $db->query($zapytanie);
//obliczanie ilości rekordów
$ile_znalezionych = $wynik->num_rows;
//rozpoczynamy budowanie tabeli dla naszych danych
echo '<table>';
echo '<tr><td>Imie</td><td>Nazwisko</td></tr>';
//pętla po rekordach z bazy
for ($i=0; $i <$ile_znalezionych; $i++)
        {
                $wiersz = $wynik->fetch_assoc();
                echo '<tr>';
                echo '<td>'.$wiersz['imie'].'</td>';
                echo '<td>'.$wiersz['nazwisko'].'</td>';
                echo '</tr>';
        }
echo '</table>';
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
świetny skrypt:) dokładnie tego szukałem
autor: dezok | 81 | 2009-01-28 22:31:59


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors