Loading:


imagelayereffect
bool imagelayereffect ( resource $image , int $effect )

Ustawia mieszanie przeźroczystości z użyciem efektów libgd


Parametry

 

obraz  - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor()


effect
  - Jedna z poniższyc wartości

IMG_EFFECT_REPLACE - użyj wymiany pikseli


IMG_EFFECT_ALPHABLEND  - użyj ormalnego mieszania pikseli


IMG_EFFECT_NORMAL - To samo co IMG_EFFECT_ALPHABLEND.


IMG_EFFECT_OVERLAY - Tworzy efekt że czarne tło pozostaje czarne, białe tło pozostaje  białe, ale szare tło zostaje z,ienione na kolor z pierwszego planuZwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 imagelayereffect() example
<?php
// tworzymy obraz
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// ustawiamy tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 100, 100, imagecolorallocate($im, 220, 220, 220));

// dodajemy przeźroczystość mieszania
imagelayereffect($im, IMG_EFFECT_OVERLAY);

// rysujemy 2 szare elipsy
imagefilledellipse($im, 50, 50, 40, 40, imagecolorallocate($im, 100, 255, 100));
imagefilledellipse($im, 50, 50, 50, 80, imagecolorallocate($im, 100, 100, 255));
imagefilledellipse($im, 50, 50, 80, 50, imagecolorallocate($im, 255, 100, 100));

// wyświetlamy
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors