Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa TextSnapshot [AS 2]

Obiekty TextSnapshot pozwalają Ci pracować ze statycznym tekstem w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Video [AS 2]

Klasa Video pozwala Ci na wyświetlanie żywego strumieniowego przekazu video na Scenie [Stage] bez osadzania go w Twoim pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video _alpha [AS 2]

Określa ilość kanału przezroczystości nadanego na obiekt Video.
Kategoria: Flash > ActionScript


Video attachVideo [AS 2]

Określa strumieniowe video (zrodlo), aby było wyświetlone w środku granic obiektu Video na scenie [ Stage ].
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XML [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny
Kategoria: Flash > ActionScript


class_implements


Kategoria: Funkcje > PHP


Szkielet klasy ActionScript 3 dla obiektu typu Sprite

Skrypt wyświetla suchą strukturę klasy napisanej w ActionScript 3 dla obiektu Sprite, z jedną właściwością prywatną, konstruktorem z parametrem oraz przykładową metodą klasy.
Kategoria: Flash > Skrypty


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors