Loading:


Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Skrypt oblicza pierwiastek równania kwadratowego.

<? // Pierwiastki równania kwadratowego obliczamy zgodnie
       // ze szkolnym wzorem.
       $a = -1;
       $b = -2;
       $c = 1;
       print ("a = $a, b = $b, c = $c<BR>");
       $delta = $b*$b-4*$a*$c;
       if ($delta < 0) {
         print ('Równanie nie ma pierwiastków rzeczywistych');
       } elseif ($delta == 0) {
         $x1 = -$b/(2 * $a);
         print ("Równanie ma jeden pierwiastek rzeczywisty: $x1");
       } else {
         $x1 = (-$b-sqrt($delta)) / (2*$a);
         $x2 = (-$b+sqrt($delta)) / (2*$a);
         print ("Równanie ma dwa pierwiastki rzeczywiste: $x1 i $x2");
       }
  ?>Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors