Loading:


Tablice CSS - tablice dla programistów Kaskadowych Arkuszów Styli

 

TABLICE CSS

SKŁADNIA
Skladnia
selektor {właściwość: wartość;}
ZewnętrznyStyl Kaskadowy
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
Wewnętrzny Styl
<style type="text/css">
selektor {właściwość: wartość;}
</style>
Jedno Liniowy Styl
<tag style="właściwość: wartość">
OGÓLNE
Class Nazwa z kropką na przodzie
ID Nazwa ze znakiem hash #na przodzie
div Formatuje strukturę bloku lub tekstu
span Formatowanie w jednej linii
color Kolor czcionki
cursor Wyświetlanie kursora myszki
display
block; inline; list-item; none
overflow Jak nachodzenie zawartości ma być wyświetlana
visible, hidden, scroll, auto
visibility
visible, hidden
CZCIONKA
font-style
Italic, normal
font-variant
normal, small-caps
font-weight
bold, normal, lighter, bolder, integer (100-900)
font-size Wielkość czcionki
font-family Określa typ czcionki do użycia (możliwe nadawanie grup czcionek)
TEKST
letter-spacing Odległości pomiędzy literami
line-height Pionowy dystans pomiędzy liniami
text-align Poziomowe wyrównanie tekstu
text-decoration
blink, line-through, none, overline, underline
text-indent Wcięcie pierwszej lini paragrafu
text-transform
capitalize, lowercase, uppercase
vertical-align Pionowe wyrówanie tekstu
word-spacing Odległości pomiędzy wyrazami
MODEL PUDEŁKA
CSS Box Model height; width; margin-top; margin-right; margin-bottom; margin-left; padding-top; padding-right; padding-bottom; padding-left;
OBRAMOWANIE
border-width Szerokość obramowania
border-style
dashed; dotted; double; groove; inset; outset; ridge; solid; none
border-color Kolor obramowania
POZYCJA
clear Każde pływające elementy wokół tego elementu?
both, left, right, none
float Pływanie określone do strony:
left, right, none
left Lewa pozycja elementu
auto, length values (pt, in, cm, px)
top Górnwa pozycja elementu
auto, length values (pt, in, cm, px)
position
static, relative, absolute
z-index Element nad lub poniżej nakładającego elementu?
auto, liczba (im więcej tym wyżej)
TŁO
background-color Kolor tła
background-image Obrazek tla
background-repeat
repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y
background-attachment Obrazek tła skrolowany z elementem??
scroll, fixed
background-position
(x y), top, center, bottom, left, right
LISTY
list-style-type Typ listy wypunktowanej lub numerycznej
disc; circle; square; decimal; lower-roman; upper-roman; lower-alpha; upper-alpha; none
list-style-position Pozycja punktu lub liczby w liście
inside; outside
list-style-image Obraz użyty jako wypunktowanie listy


* Właściwości dla każdego selektora są w porządku: góra, prawo, dół, lewo.

Skróty*


background
border
border-bottom
border-left
border-right
border-top
font
list-style
margin
padding

Komentarze


/* Komentarz */

Pseudo Selektory


:hover
:active
:focus
:link
:visited
:first-line
:first-letter

Typy Mediów


all
braille
embossed
handheld
print
projection
screen
speech
tty
tv

Jednostki


Length %
em
pt
px
Keywords bolder
lighter
largerNapisz Artyku³

Listing

#1
<;link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />;

#2
<;style type="text/css">;
selektor {właściwość: wartość;}
<;/style>;

#3
<;tag style="właściwość: wartość">;
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors