Loading:


Uruchamianie procesów i ich wyłączani

Program uruchamiający inny program np. cmd.exe zarazem wyjączający jakiś programNapisz Artyku³

Listing

#include<;iostream>;
#include<;conio.h>;
#include <;fstream>;

using namespace std;
int select;
int end;

int main()
{
    int end = 1;
   
    do{
   
    cout <;<; "\t\t\t\tWitaj!\n\n";
    cout <;<; "\t\tABY ZAKONCZYC WPISZ 100 I WCISNIJ ENTER\n\n";
   
    cout <;<; "Wybierz co ma zrobic program\n\n";
    cout <;<; "1. Uruchom WIERSZ POLECEN\t\t\t2. Uruchom EDYTOR REJESTRU\n";
   
    cout <;<; "\n\n\n\n\n\n";
    cin >;>; select;
    switch(select)
    {
                  case 1:
                       system("start cmd.exe");
                       cout <;<; "WIERSZ POLECEN URUCHOMIONY";
                       break;
                  case 2:
                       system("start regedit.exe");
                       cout <;<; "EDYTOR REJESTRU URUCHOMIONY";
                       break;
                  case 3:
                       system("ping 83.2.28.4");
                       break;
                  case 4:
                       cout <;<; "1\n\n";
                       break;
                  case 100:
                       system("start exit.exe");
                       break;
                  default:
                       cout <;<; "Nie ma takiej pozycji\n\n";
                       break;                
    }  ;
    getch();;
    system("cls");;
   
    }while(end != 0);;
};
 
Dodano przez: jack Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors