Loading:


Formularz Dodawania, Edycji, Usuwania danych z kalendarza

jest to formularz, dodawania , edycji i usuwania wydarzeń z kalendarz , którego skrypt napisał inny użytkownik.Napisz Artykuł

Listing

<? $ac=trim($_REQUEST["ac"]);
 $id = trim($_REQUEST["id"]);
 $data=$_POST["data"];
 $title= $_POST["title"];
 $opis= $_POST["opis"];
 $mark= $_POST["mark"];
 $skrypt = $_SERVER["PHP_SELF"];
         

if ($ac=="edit" and $id<>"") {

         $db=mysql_connect("localhost","login","haslo");
          if ($db) {
                  $result=mysql_select_db("nazwa_bazy");
                  if ($result) {
                          $result = mysql_query("SELECT * FROM event WHERE id=$id;");
               if($result) {
                                   $pole=mysql_fetch_array($result);
                       
                                          $id=$pole[id];
                                           $data=$pole[data];
                                            $title=$pole[title];
                          $opis=$pole[opis];                        
                           }
                  }
mysql_close($db);
          }
          $ac="form";
}


echo <<< KONIEC
<form id="form1" name="form1" method="post" action="$skrypt">
<input type="hidden" name="ac" value="add">
  <input type="hidden" name="id" value="$id">
  <p>Data
  <input type="text" name="data" value="$data" id="datepicker">
 
      <br />
      <br />
      Even Title
      <input name="title" value="$title" type="text" id="title" size="45" />
      <br />
      <br />
      Describe
      <textarea name="opis" value="$opis" id="opis" cols="45" rows="5">$opis</textarea>
    </label>
  </p>
  <p>Color Mark :
    <label>
      <input type="radio" name="mark" id="red" value="0" />
      red</label>
    <label>
      <input type="radio" name="mark" id="blue" value="1" />
      blue</label>
    <label>
      <input type="radio" name="mark" id="pink" value="2" />
      pink</label>
  </p>
  <p>
    <label>
      <input type="submit" name="add" id="submit" value="add" />
    </label>
  </p>
</form>

KONIEC;//if($ac=="add") {

if ($_POST['add'] == "add") {
         $db=mysql_connect("localhost","login","haslo");
                  $result=mysql_select_db("nazwa_bazy");
                 if ($result and $id=="") {
           $result=mysql_query("INSERT INTO event
                        (data, title, opis, mark)
                        VALUES
                        ('$data','$title','$opis','$mark')"
);

                }

         if ($result and $id<>"") {

                  $result=mysql_query("UPDATE event SET data='$data',title='$title', opis='$opis',mark='$mark' WHERE id=$id");

          }
if ($result) echo "<br>ADD <br>";
    else echo "<br>Error ".mysql_error();
}

if ($ac=="delete" and $id<>"") {

 $db=mysql_connect("localhost","login","haslo");
          if ($db) {
                  $result=mysql_select_db("nazwa_bazy");
                  if ($result) {
                $result=mysql_query("DELETE FROM event WHERE id=$id  LIMIT 1");
}      
if ($result) echo "<br>Event was remove<br>";
    else echo "<br>Error ".mysql_error();
    mysql_close($db);
          }
}

// ============ LISTOWANIE WYNIKÓW Z BAZY KALENDARZ, PLUS OPCJE EDYCJI I KASOWANIA ================================
$db=mysql_connect("localhost","login","haslo");
mysql_select_db("nazwa_bazy",$db);

$sql = "SELECT * FROM event ORDER BY data";
$result = mysql_query($sql);

while($rows = mysql_fetch_row($result)){
        echo "$rows[1]||$rows[2]||$rows[3]||<a href=\"$skrypt?ac=edit&id=$rows[0]\">[EDIT]</a><a href=\"$skrypt?ac=delete&id=$rows[0]\">[DELETE]</a><br>";

}

?>


kontakt w sprawie miejscaDodano przez: ghost2k8 Ranga: Poziom 5 Punktów: 103
Komentarze użytkowników
Dzięki za kod.
autor: shczepan | 12439 | 2011-05-15 12:02:43


  • Treść komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors