Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Sound checkPolicyFile [AS 2]

Określa, czy Flash Player powinien próbować ściągnąć certyfikat polityki z innej witryny przed załadowaniem dźwięku z serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound duration [AS 2]

Zwraca długość dźwięku, w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość w bajtach, określonego obiektu Sound.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getPan [AS 2]

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getTransform [AS 2]

Zwraca informację transformacyjną dźwięku dla określonego obiektu Sound ustawioną przez ostatnie wywołanie metody Sound.setTransform() .
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound getVolume [AS 2]

Zwraca poziom głośności dźwięku, jako liczbę od 0 do 100, gdzie 0 do wyciszenie, a 100 to pełny głos.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound id3 [AS 2]

Dostarcza dostęp do meta danych, które są częścią pliku MP3.
Kategoria: Flash > ActionScript


Sound loadSound [AS 2]

Dostarcza dostęp do meta danych, które są częścią pliku MP3.
Kategoria: Flash > ActionScript


imagepsfreefont

Uwalnia pamięć użytą w PostScript Type 1
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 106/145 |Nastpna
106:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors