Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BitmapData.clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData, identyczny klon oryginalnej instancji.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


tidyNode->isJste

Zwraca prawdę, jeśli węzeł jest kodem JSTE (ang. JavaScript Template Engine)
Kategoria: Funkcje > PHP


BitmapData.compare [AS 2]

Porównuje twa obiekty typu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyChannel [AS 2]

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.dispose [AS 2]

Uwalnia pamięć przetrzymującą obiekty BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.draw [AS 2]

Rysuje źródło obrazu lub klipu filmowego na określonym obrazie z użyciem Flash Player wektorowego renderowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.fillRect[AS 2]

Wypełnia obszar prostokąta odpowiednim kolorem zapisanym jako ARGB kolor.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.floodFill [AS 2]

Wypełnia w całości cały obrazek zaczynając od puntów (x, y) odpowiednim jednolitym kolorem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 24/145 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors