Loading:

Modyfikacja wyglądu suwaków ( scrolla ) okna CSS

Skrypt modyfikuje wygląd scrolla okna przeglądarki.


MySQL pobranie liczby wierszy z danego dnia i grupowanie wyników

Kiedy chcemy stworzyć np. wykres przedstawiający rejestracje użytkowników musimy stworzyć z reguły plik dla silnika wykresów zwykle jest to format csv i wygląda on tak:


MySQL Sort Order BY ASC bez NULL na początku

Jak posortować kolumnę zaczynając od najmniejszej wartości jeśli mamy wartości NULL??


Nadpisanie przycisku powrót (back button) w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak nadpisać przycisk powrotu w aplikacji Android w PhoneGap'ie.


Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb PHP

Skryp oblicza NWD dwóch liczb


Napis pływający w lewo

Skrypt tworzy Aplet Java wyświetlający tekst płynący w lewo.


Napis pływający w poziomie odbijający się od brzegów apletu

Skrypt tworzy Aplet Java wyświetlający tekst płynący w poziomie odbijający się od brzegów apletu.


Nawigacja wewnątrz strony, tworzenie kotwic

Tworzenie kotwić jest bardzo proste, oto przykład:


Naziązanie połączenia z witryną z paramatrami GET lub POST i uzyskanie dnaych

Funkcja nawiązuje połączenie z daną witryną z wykorzystaniem metody POST lub GET, po czym uzyskuje dane.


Nazwa dnia tygodnia w języku polskim PHP data

Skrypt wyświetla dzień tygodnia w języku polskim.


Nazwa strony jako hasło

Skrypt używa jako hasła nazwy strony


Obecna Godzina i Data po Polsku.

W tym artykule zostanie opisanie jak w PHP można wyświetlić datę w języku Polskim używając samego PHP. Wykorzystamy tablice dzien i miesiac, których indeksami będą nazwy miesięcy i dni po Angielsku.


Obliczanie n-tej liczby pierwszej

Program do obliczania np. 20-ej liczby pierwszej


Obliczanie pierwiastka równania kwadratowego

Skrypt oblicza pierwiastek równania kwadratowego.


Obliczanie średniej z kolumny przez MySQL

Przykład oblicza średnią liczbę z podanej kolumny.


Obliczanie wartości zerowych równania kwadratowego

Funkcja pobiera od użytkownika współczynniki równania, a następnie oblicza wartości zerowe równania kwadratowego.


Poprzednia <<| 22/54 |>> Następna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors