Loading:

Książka Zend Framework 3. Poradnik Programisty.

Dynamiczna zmiana zawartości warstwy za pomocą listy rozwijanej - AJAX

Skrypt pokazuje jak za pomocą listy rozwijanej kontrolować zawartość warstwy.


Dynamiczna zmiana zawartości warstwy za pomocą pól wyboru - AJAX

Skrypt pokazuje jak za pomocą pól wyboru kontrolować zawartość warstwy.


Dynamiczna zmiana zawartości warstwy za pomocą przycisków - AJAX

Dynamiczna zmiana zawartości warstwy za pomocą przycisków - AJAX i PHP


Dynamiczne podpowiedzi po najechaniu myszką - AJAX

Skrypt wyświetla dymki z podpowiedziami po najechaniu myszką na linki.


Dynamiczne skalowanie obrazu

Skrypt dynamicznie powiększa obraz do rzeczywistej wielkości.


Dynamiczne usuwanie znaków innych niż litery i cyfry - JS wyrażenia regularne

Skrypt dynamicznie usuwa z pola tekstowego znaki inne niż litery i cyfry.


Dynamicznie doładowywana lista List View z AJAX'em - jQuery Mobile

Skrypt pokazuje jak stworzyć dynamiczną listę AJAX, która będzie dodawać do siebie elementy na zasadzie inifity scroller czyli nieskończonego scrollowania.


Dzielenie dwoch liczb

Dzielenie dwoch liczb


E-mail ze strony www...

Skrypt umożliwia wysłanie danych z formularz znajdującego się na stronie bezpośrednio na adres e-mail


Efekt hover w Cufon

Przykład pokazuje jak w Cufon tworzyć linki zmieniające kolor po najechaniu na nie myszką.


Efekt latarki

efekt latarki


Efekt potrząśnięcia ekranem

Skrypt potrząsa ekranem okna przeglądarki.


Eksport danych z mysql przez perspektywy (view) [bash][mysql]

Witam Czasem potrzebujemy przerzucić dane z jednego serwera mysql na drugi Jeżeli mamy klasyczne tablice to nie problem. Na serwerze źródłowym wpisujemy: (1) mysqldump -u nazwa_uzytkownika -pHASLO --skip-opt --compact -t Nazwa_bazy [Nazwa_tabeli] >PLIKZDANYMI.sql na docelowym: (2) mysql -u nazwa_uzytkownika -pHASLO Nazwa_bazy<PLIKZDANYMI.sql (to jak PLIKZDANYMI.sql trafi z serwera źródłowego na docelowy to temat na inny artykuł) gorzej kiedy mamy do czynienia ze zdefiniowaną perspektywą efekt działania (1) dla perspektywy to pusty plik - jak wiemy dane do perspektywy są tworzona na bieżąco wiec mysqldump nie bedzie w stanie nic wymyślić.


Elegancka obsługa błędów w PHP

Wyświetla własne informacje ostrzeżeń, błedów w kodzie. Funkcja reaguje na błędy napotkane w pliku podczas interpretowania linijek kodu, aby jednak funkcja działała poprawnie należy napisać:


Emoty w komentarzach!

emotikony


Filtrowanie niecenzuralnych brzydkich słów

Skrypt filtruje brzydkie słowa.


Poprzednia <<| 8/53 |>> Następna
8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors