Loading:

Zend Redirect, Przekierowania stron Zend Framework

Skrypt pokazuje jak łatwo przekierować użytkownika na inny adres WWW będą w akcji w Kontrolerze.


Zewnętrzne niestandardowe czcionki na stronie www jako tekst - Google Font API

Google udostępnia nam bibliotekę, która umożliwia użycie nie standardowej czcionki na stronie jako tekst, nie jako obrazki.


Zliczanie i ograniczenie ilości wpisywanych znaków w polu textarea

Skrypt tworzy pole textarea które zlicza ilość wprowadzonych do niego znaków, oraz posiada limit ilości znaków.


Zliczanie liczby odwiedzin za pomocą cookies

Skrypt zlicza liczbę odwiedzin strony za pomocą ciasteczek cookie


Zmiana formatu wyświetlania daty

Z reguly, gdy dodajemy do bazy danych rekord z data, to wyglada...


Zmiana kolorów odnośników

Skrypt zmienia standardowe kolory odnośników.


Zmiana koloru linku po najechaniu na niego myszką

Skrypt pokazuje jak zrobić aby po najechaniu myszką link zmienił kolor.


Zmiana koloru tła tabeli.

Kolor tła tabeli


Zmiana lub ustawienie kodowania zmiennej (przekodowanie ciągu znaków)

Aby zmienić kodowanie w zmiennej wystarczy użyć funkcji : iconv_set_encoding


Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski)

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszą wykorzystując do tego zdarzenie onMouseOver i onMouseOut.


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - CSS menu

Skrypt generuje menu, które po najechaniu na element zmienia sie jego stan wizualny.


Zmiana obrazka po najechaniu myszką - JQuery

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszką, automatyczna nazwa obrazka to nazwa z sufiksem _o np dla obrazka obraz.jpg obrazkiem po najechaniu będzie obrazek_o.jpg.


Zmiana orientacji w aplikacji mobilnej - niespodziewane zamknięcie aplikacji

Zmiana orientacji / poziomu w aplikacji PhoneGap wyłącza aplikacje? Mamy tutaj rozwiązanie.


Zmiana tekstów w formie www na linki - Wyrażenia regularne

Skrypt pobiera ciąg wejściowy i odnajduje w nim ciągi w postaci www.cokolwiek.pl /itd po czym przerabia je na linki w które można kliknąć.


Zmiana tekstu poprzez najazd od lewej strony

Skrypt zmienia tekst w polu tekstowym jeśli najedziemy na nie od lewej strony.


Zmiana tekstu poprzez najazd od prawej strony

Skrypt zmienia tekst w polu tekstowym jeśli najedziemy na nie od prawej strony.


Poprzednia <<| 52/54 |>> Następna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors