Loading:

Wykonanie pliku PHP bez przeładowania strony za pomocą AJAX

Skrypt ilustruje w jaki sposób wykonać kod w pliku PHP bez przeładowania strony i odebrać dane.


Wykres PHP Flash AJAX - Open Flash Charts

Przedstawię wam jak zmieniać wykresy poprzez AJAX czyli bez przeładowania strony.


Wykrycie czy przeglądarka posiada odtwarzacz flash za pomocą JavaScript

Skrypt pokazuje jak za pomocą JavaScript sprawdzić czy w przeglądarce zainstalowany jest odtwarzacz flash.


Wykrycie przeglądarki użytkownika - klasa PHP

Klasa wykrywa rodzaj i wersje przeglądarki. Jest znacznie bardziej rozbudowana od dostępnej funkcji php get_browser działa dla wszystkich przeglądarek.


Wykrywanie zawartości linków i dodanie do nich odpowiednich ikon

Skrypt CSS zostaje nadawany dla plików o rozszerzeniach .doc, .zip .xlc, oraz dla każdego innego o konstrukcji:


Wymuszanie pobierania przez przeglądarkę plików multimedialnych - htaccess

Skrypt wymusza pobranie plików o formatach (.avi/.mpg/.wmv/.mp3 w tym przykładzie), po wywołanu ich pokaże się okno dialogowe do zapisania pliku.


Wyrażenia regularne - walidacja adresu email - JAVA - REGEX

Skrypt pokazuje jak zwalidować adres email podany jako string.


Wyrażenia, które wywołują automatycznie COMMIT - MySQL

Niektóre polecenia automatycznie kończą transakcję pomimo tego, że nie wykonamy explicite polecenia COMMIT.


Wyskakujące okienko (alert)

Poniżej przedstawiamy jak wyświetlić okienko dialogowe na naszej stronie.


Wyśrodkowanie elementu bez zdefiniowanej szerokości + poprawka dla IE

Skrypt wyśrodkowuje element UL o nazwie 'zawartosc' wewnątrz DIV'a z klasą 'pojemnik'. Kod posiada trzy wersje: dla nowych przeglądarek, alternatywne rozwiązanie oraz wersja dla IE6 i IE7.


Wysuwane menu PHP i Java Script

Znalazłem ten skrypt na komputerze polega na utworzeniu wysuwanego tekstu po kliknięciu na tekstu lub obrazek


Wyświetlanie aktualnej daty dzień/miesiąc/rok Javascript

Skrypt wyświetla date w formacie: 20.03.2006


Wyświetlanie bieżącej daty i czasu

Skrypt wyświetla bieżącą datę i czas.


Wyświetlanie całego alfabetu liter A-Z w PHP

Skrypt pokazuje jak wyświetlić litery od a do z dzięki jednej pętli.


Wyświetlanie daty w formacie yyyy-mm-dd w JavaScript

Skrypt wyświetla aktualną date w formacie: rok-miesiąc-dzień np 2011-08-09, czyli standard w MySQL dla typu DATE.


Wyświetlanie dnia tygodnia

Skrypt wyświetla nazwę dnia tygodnia


Poprzednia <<| 46/54 |>> Następna
46:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors