Loading:

Dodawanie czasu w Php

Data za jakiś czas...


Dodawanie dni, miesięcy, lat do określonej daty

Artykuł przedstawia dodawanie określonej liczby dni, miesięcy lub lat do danej daty. Na przykład jeśli mamy datę 1 września 2011 i chcemy dodać do niej 50dni.


Dodawanie do ulubionych strony - działa dla każdej przeglądarki

Podany skrypt dodaje link dowolnej strony do ulubionych w przeglądarce. Skrypt wspomaga FireFox, Interent Explorer, Operę, Chrome i Safari.


Dodawanie elementów do listy rozwijanej - list view - aplikacja mobilna

Podany poniżej przykład pokazuje jak stworzyć i dodać elementy do naszej listy rozwijanej.


Dodawanie nowych wartości do pola select JavaScript

Skrypt tworzy formularz umożliwiający dodawanie nowych wartości do pola select bez przeładowania strony za pomocą JavaScript


Dodawanie oraz wyświetlanie danych z tablicy asocjacyjnej - symulacja obiektów

Skrypt pokazuje jak dodać, wyświetlić w PHP i Smarty kilka wartości do tablic asocjacyjnych będących odzwierciedleniem jednego rekordu.


Dodawanie rekordów do bazy danych

Skrypt dodaje do bazy danych dane przesłane z formularza HTML


Dodawanie strony do listy ulubione

Skrypt tworzy odnośnik umożliwiający dodanie adresu do ulubionych.


Dodawanie wielu wpisów do bazy danych w jednym zapytaniu - MySQL

Skrypt poniżej dodaje do tabeli o nazwie 'produkty' 3 wpisy w jednym zapytaniu SQL, z poziomu PHP.


Dodawanie, edycja, zapis, odczyt usuwanie danych z pliku

Skrypt umożliwia dodawanie, usuwanie, edycje, wyświetlanie danych z wykorzystaniem pliku


Dostępne funkcje dla DELETE - MySQL

Składnia polecenia DELETE różni się nieznacznie w zależności od tego, czy chcemy usunąć dane z jednej tablicy czy też z kilku tabel jednocześnie.


Dostępne funkcje dla INSERT - MySQL

Polecenie INSERT dodaje wiersz danych złożony z jednej lub kilku wartości dla podanych kolumn w odpowiedniej tabeli.


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie REPLACE działa dokładnie tak samo jak INSERT, z tym, że jeśli w tablicy nazwa_tab istnieje już rekord o takiej samej wartości PRIMARY KEY lub indeksu UNIQUE, to poprzedni rekord jest najpierw usuwany a dopiero wtedy wstawiany nowy.


Dostępne funkcje dla REPLACE - MySQL

Polecenie DO wykonuje po prostu wyrażenie wyr, jednak nie zwraca żadnych wartości.


Dostępne funkcje dla SELECT w MySQL [ SQL ]

Polecenie SELECT posiada ogromną bibliotekę możliwych do wykorzystania operatorów, które określają jak, w jaki sposób oraz co wyświetlić z zapytaniu zwróconym przez Bazę Danych.


Dostępne funkcje dla UPDATE - MySQL

Za pomocą polecenia UPDATE możemy zmienić zawartość kolumn w istniejących wierszach tablicy. Słowo SET wskazuje, które kolumny będziemy zmieniać oraz co będzie ich nową zawartością.


Poprzednia <<| 7/54 |>> Następna
7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors