Loading:

Tworzenie miniaturek jpg video z Youtube.com - Javascript

Skrypt pobiera adres filmu video na youtube.com i zwraca miniaturkę filmu jako jpg.


Tworzenie nowej gałęzi - New branch creation

Skrypt utworzy nam nowy branch na podstawie gałęzi master o nazwie dev/NAZWA_BRANCHU oraz wyślę ją do zdalnego miejsca


Tworzenie nowej tabeli na podstawie już istniejącej - MySQL

Czasami przychodzi potrzeba aby utworzyć nowa tabelę w bazie danych o takiej samej strukturze jak już istniejąca tabela.


Tworzenie obiektu XMLHttpRequestObject

Skrypt ilustruje jak utworzyć obiekt XMLHttpRequestObject potrzebny do obsługi AJAX


Tworzenie statycznego nagłówka z ikoną opcji - aplikacja mobilna - jQuery Mobile

Przykład pokazuje jak stworzyć statyczny nagłówek, który zawsze jest widoczny na ekranie telefonu, plus dodaje przycisk opcji po prawej strony od logotypu.


Tworzenie strony 404 oraz 500 w Zend Framework i Smarty

Artykuł zaprezentuje jak dodać obsługę wyjątków serwera: 404 czyli page not found oraz 500 błąd aplikacji.


Tworzenie znaku wodnego na obrazku (Watermark) Asido

Skrypt pokazuje jak zrobić znak wodny na obrazku w określonym miejscu za pomocą biblioteki Asido, efekt ten często stosuje aby oznaczyć ze fotki pochodzą z naszej strony i żeby inni nie kradli naszych obrazków.


Tworzenie/ Rysowanie diagramu liniowego w PHP Google Chart API cz. 4

Tworzymy diagram liniowy przy użyciu Google Chart API


Tworzenie/ Rysowanie diagramu liniowego w PHP Google Chart API cz. 5

Tworzymy wykres zakolorowany wykres liniowy przy pomocy Google Chart API


Tworzenie/ Rysowanie wykresu kołowego w PHP Google Chart API cz. 1

Tworzenie prostego wykresu kołowego przy pomocy Google Chart API.


Tworzenie/ Rysowanie wykresu słupkowego w PHP Google Chart API cz. 3

Tworzenie wykresu słupkowego za pomocą Google Chart API


Tło pływające w pionie

Skrypt tworzy efekt ruchomego tła, porusza się ono w pionie daje to ciekawy efekt np dla reklam.


Tło pływające w poziomie

Skrypt tworzy efekt ruchomego tła, porusza się ono w poziomie daje to ciekawy efekt np dla reklam.


Tło z cyklicznie zmieniających się obrazków

Skrypt tworzy tło które zmienia się co określoną ilość czasu. Jest to dobry efekt dla reklam.


Tłumaczenie tekstu za pomocą google translate API oraz PHP

Skrypt przedstawia biblioteke PHP do obsługi google translate API tłumaczącej tekst. Przykład użycia zamiana słowa komputery na jezyk angielski:


Ucfirst dla polskich znaków UTF-8

Dzięki podanemu skryptowi możemy przekonwertować polskie znaki na duże litery.


Poprzednia <<| 42/54 |>> Następna
42:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors