Loading:

Efekt obracającej się karty w Flash CS4 - flip effect [AS 3]

Skrypt pokazuje jak stworzyć efekt obracającej się karty w pozycji poziomej, po najechaniu na obiekt.


Efekt odbicia sprężyny [ spring ] w ActionScript 3

Przykład pokazuje sprężynową animację poruszające się piłki za kursorem myszki.


Efekt odbicia yoyo ~ jojo w ActionScript 3

Przykład ukazuje efekt odbicia yoyo do aktualnej pozycji kursora myszki.


Efekt poruszania się statku kosmicznego za pomocą strzałek - ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt, który zaczyna się poruszać z prędkością wzsrastającą, siła przyspieszanie zależy od ilości naciśnięcia klawisza strzałki.


Efekt pulsacyjnej animacji piłki w ActionScript 3

Skrypt tworzy efekt gładkiego powiększania oraz pomniejszania piłki na scenie, za pomocą Sinusa.


Efekt zamkniętego elementu w pajęczynie [ ActionScript 3 ]

Przykład ukazuje efekt pajęczyny bazującej na trzech obiektach, które utrzymują środkowy czerwony element.


Equalizer muzyczny w ActionScript 3.0

Skrypt tworzy equalizer reagujący na dźwięki muzyki. Posiada on panel kontrolny w klasie Main.AS, który jest ukazany na dole.


Fajerwerki w trzech wymiarach - Fireworks 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy animowane fajerwerki w trzech wymiarach, które po doleceniu do ziemi odbijają się od niej.


Flash + JavaScript i parametr allowScriptAccess always

Jak wywołać funkcje JavaScript we flash:


Flash ActionScript i JavaScript HTML Wywoływanie JavaScript we Flash

Odpalenie kodu javascript we Flash jest bardzo proste wystarczy prosty kod Actionsctipt i parametr allowScriptAccess:


Formularz kontaktowy (email) w ActionScript 2 oraz PHP 5

Formularz wysyła nam wiadomość na podany adres email, lub też zwraca błąd.


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [ActionScript 3]

Skrypt tworzy film Flash'a , który zajmuję 100% wysokości oraz szerokości okna, oraz który nie skaluje elemntów filmów flash, ale je wyśrodkowuje.


Galeria z perspektywą trójwymiarową - ActionScript 3

Skrypt tworzy galerię zdjęć, losowo ułożonych 100 kwadratów, które są ustawione wobec jednej perspektywy.


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.


Jak zrobić ocenianie z gwiazdkami w PHP i Flash

Skrypt pokaże wam jak zrobić bardzo atrakcyjne ocenianie artykułów z animowanymi gwiazdkami.


Kontroler mapy Flash ActionScript, przybliżanie, oddalanie, zoom, przesówanie

Skrypt pobiera mapę do flash i dodaje przyciski do sterowania nią jak w zumi


Poprzednia <<| 2/8 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors