Loading:

Tworzenie linku e-mali we flash

Aby stworzyć link e-mail we Flash wystarczy prosty kod:


Tworzenie przesuwanego się tekstu w nieskończoność - ActionScript 3

Przykład opisuje jak stworzyć animowany napis ruszający się w lewo w nieskończoność.


Tworzenie spadającego losowego śniegu we Flashu [AS 2]

Skrypt pokazuje jak łatwo stworzyć efekt spadającego śniegu z własnej grafiki.


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.


Umieszczanie DIV nad Flash 'em - w pliku HTML

Skrypt umieszcza DIV o klasie "waznyDiv" na obiekcie pliku SWF w tym samym pojemniku.


Usuwanie ostatniego znaku ze Stringu w ActionScript 3 [ AS 3 ]

Skrypt pokazuje jak usunąć ostatni znak z naszego ciągu znaków.


Usuwanie tagów HTML z ciągu String - stripTags w ActionScript 3

Funkcja imituje działanie method z PHP stripTags. Rozbija i usuwa tagi HTML z ciągu znaków.


Używanie obiektów z biblioteki spoza klasy dokumentu - [ AS 3 ]

Artykuł pokazuje jak mieć dostęp do obiektów umiejscowionych w bibliotece i zarazem nie wykorzystywać w tym celu klasy dokumentu.


Używanie własnych, zewnętrznych czcionek w filmie Flash - ActionScript 3

Ładowanie własnych czcionek wewnątrz filmu Flash, za pomocą języka ActionScript 3.


Używanie zewnętrzenego pliku XML jako wczytywanie danych do Flasha [AS 2]

Posługiwanie się plikami XML w środowisku programistycznym ActionScript 2.0 we Flashu.


Używanie zewnętrznego stylu CSS w ActionScript 3

Dołączanie zewnętrznych styli CSS do kodu ActionScript 3.


Wczytywanie oraz zapisywanie plików w ActionScript 3

Skrypt tworzy prosty GUI z dwoma przyciskami do wczytania pliku z dysku, oraz drugi do zapisania wczytanego pliku. Zawartość pliku jest pokazywana polu tekstowym, które możemy edytować.


Wczytywanie pliku XML do ActionScript 3

Skrypt pokazuje jak dzięki E4X (ECMAScript for XML) AS3 jest w stanie załadować plik XML oraz wyświetlić jego zawartość.


Wczytywanie zmiennych z FlashVars w ActionScript 3

Aby odwołać się do pojedynczej wartości z FlashVars, czyli wartości przekazywanych w kodzie html obiektu Flash, należy zadeklarować to w ten sposób:


Wstawianie zewnątrznego pliku SWF do flash'a na layer

Przykład jak wstawić zewnętrzny plik SWF do naszego głównego projektu Flash


Wstawianie zewnątrznego pliku SWF do flash'a na layer [AS3]

Przykład jak wstawić zewnętrzny plik SWF do naszego głównego projektu Flash w ActionScript 3


Poprzednia <<| 6/8 |>> Następna
6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors