Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

printAsBitmap() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


printAsBitmapNum() [AS 2]

Drukuje poziom podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa BitmapData [AS 2]

Klasa BitmapData pozwala na tworzenie dowolnych wielkości przezroczystych oraz nie przezroczystych obrazów bitmapowych, jak również manipulowanie nimi na różne sposoby podczas wykonywania skryptu AS.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.applyFilter [AS 2]

Generuje podany w parametrze obiekt obrazu bitmapy, dodaje do niego określony filtr oraz umieszcza go na ekranie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt BitmapData, identyczny klon oryginalnej instancji.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.colorTransform [AS 2]

Zmienia wartość koloru dla określonej lokalizacji prostokątu używając obiektu ColorTransform.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.compare [AS 2]

Porównuje twa obiekty typu BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyChannel [AS 2]

Transportuje dane z jednego kanału jakiegoś obrazu na kanał docelowego obiektu. Wszystkie dane inny kanałów z pobranego obiektu są zachowane.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.copyPixels[AS 2]

Zapewnia szybkie wykonywanie rutynowych manipulacji pikseli między obrazami, bez rozciągania, obracania lub efektów koloru.
Kategoria: Flash > ActionScript


BitmapData.dispose [AS 2]

Uwalnia pamięć przetrzymującą obiekty BitmapData.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors