Loading:


[PHP]Przeglądarka FTP na protokole HTTP (w PHP)

 

Na początku gdzie mamy ftp.php wpisujemy nazwę pliku w którym umieściliśmy ten kod (testowane na hostingu CBA.pl)

$pagename='ftp.php';


ProQix Polaczeq Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone!Napisz Artyku³

Listing

<?
$pagename='ftp.php';
$pz='?cmd=';

$cmd = $_GET['cmd'];
$id = $_GET['id'];
$nazwa = trim($_POST['nazwa']);

if(empty($id)){
$d='./';
}else{
$d=$id;
}

if($cmd=='show'){
echo'<a href="'.$pagename.''.$pz.'show&id='.$d.'/../">Wstecz</a>';
$folder = dir($d);

while($plik = $folder->read()) {

if (($plik != '.') AND ($plik != '..')) {

 $nazwa = pathinfo($plik);
 $pliki[$nazwa['basename']] = $nazwa['extension'];

 $dodaj = true;
 for($i=0;$i<count($typ);$i++)
  if ($typ[$i] == $nazwa['extension']) $dodaj = false;
 
 if ($dodaj == true) $typ[] = $nazwa['extension'];
 }

}

$folder->close();

for($i=0;$i<count($typ);$i++) {

 echo '<menu>Typ '.$typ[$i].' :<br />';

 foreach($pliki as $klucz => $wartosc)
if ($wartosc == $typ[$i]){

switch($wartosc) {
  case "jpg"  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;          //IMAGES
  case 'gif'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'png'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'bmp'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'tiff' : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'ico'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'src'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/img.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'view&id='.$d.'/' .$klucz. '">Pokaż ' .$klucz. '</a>';                  break;

  case 'zip'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;          //Package
  case 'rar'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'iso'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'img'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'gz'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'gz2'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case '7z'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'tar'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'cab'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'gzip'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                break;
  case 'wim'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'z'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'msi'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'bzip2'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';               break;
  case 'rpm'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/package.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                 break;

  case 'iso'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/iso.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;  //Obrazy  płyt CD
  case 'bif'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/iso.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;
  case 'uif'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/iso.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;
  case 'nrg'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/iso.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;
  case 'cue'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/iso.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;

  case 'bin'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/bin.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;  //Binarki
  case 'asm'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/asm.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break; 
  case 'sys'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/asm.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break; 

  case 'res'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/rc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';   break;  //Zasobowe
  case 'rc'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/rc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';    break;

  case 'pdf'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/pdf.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz/Pokaż ' .$klucz. '</a>(pokaże tylko gdy zainstalowana jest wtyczka AdobeReader)';     break;         //PDF
  case 'txt'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/txt.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //TEXT Files
  case 'rtf'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/txt.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'log'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/txt.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;

  case 'html' : $thumb = '<br><img src="admin/img/html.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                 break;          //HTML
  case 'htm'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/html.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'php3' : $thumb = '<br><img src="admin/img/php.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //PHP
  case 'php4' : $thumb = '<br><img src="admin/img/php.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'php5' : $thumb = '<br><img src="admin/img/php.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'phps' : $thumb = '<br><img src="admin/img/php.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'php'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/php.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'inc'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/inc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //INC, INI, INF
  case 'cfg'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/inc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //INC, INI, INF
  case 'ini'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/inc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'inf'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/inc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'js'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/js.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                   break;          //Java Script
  case 'xml'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/xml.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'css'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/css.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //XML
  case 'xhtml': $thumb = '<br><img src="admin/img/xml.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //XHTML
  case 'java'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/java.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                 break;          //Java Script
  case 'jar'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/java.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                  break;          //Java Script
  case 'asp'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/asp.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                   break;          //Java Script
  case 'vbs'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/js.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                    break;          //Java Script
  case 'vb'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/js.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                     break;          //Java Script
  case 'bas'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/bas.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>|<a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                   break;          //Java Script
  case 'sql'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/sql.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;    
 
  case 'c'    : $thumb = '<br><img src="admin/img/c.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                    break;          //C++
  case 'cpp'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/cpp.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'h'    : $thumb = '<br><img src="admin/img/h.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                    break;
  case 'hpp'    : $thumb = '<br><img src="admin/img/hpp.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                        break;
  case 'dev'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dev.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'o'    : $thumb = '<br><img src="admin/img/o.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                    break;
  case 'win'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/rc.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                   break;

  case 'pas'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/pas.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;          //Delphi
  case 'dcu'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dmf.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'dpr'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dmf.pngg"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                 break;
  case 'dmf'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dmf.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'ddp'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dmf.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';                  break;


  case 'mpg'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;          //Media Files
  case 'avi'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'midi' : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'mid'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'mp3'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'ogg'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'mov'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'wam'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'au'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'swf'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                    break;
  case 'flv'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                   break;
  case 'rmvb'   : $thumb = '<br><img src="admin/img/media.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pokarz ' .$klucz. '</a>';                  break;

  case 'mdb'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/access.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                  break;          //MS Offis Files
  case 'xls'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/xls.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'ppt'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/powerp.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                  break;
  case 'doc'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/doc.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'dot'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/doc.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'docx' : $thumb = '<br><img src="admin/img/doc.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;

  case 'exe'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/exe.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;          //Pliki wykonywalne
  case 'bat'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/exe.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'com'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/exe.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'cmd'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/exe.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;
  case 'msc'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/exe.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;

  case 'dll'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;          //Biblioteki
  case 'ocx'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;        
  case 'vxd'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                     break;    
  case 'db'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$d.'/' .$klucz. '">Pobierz ' .$klucz. '</a>';                      break;    
  case 'dat'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;
       
  case 'reg'  : $thumb = '<br><img src="admin/img/dll.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'edit&id='.$d.'/' .$klucz. '">Edytuj ' .$klucz. '</a>';  break;  //Other

  case ''     : $thumb = '<br><img src="admin/img/folder.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'show&id='.$d.'/' .$klucz. '">' .$klucz. '</a>';                  break;              //Folder
  default     : $thumb = '<br><img src="admin/img/unknow.png"><a href="'.$pagename.''.$pz.'show&id='.$d.'/' .$klucz. '">' .$klucz. '</a>';                      break;          //Nie znane
break;
}

echo '' .$thumb. '<br />';
}

echo '</menu>';
}
}else{
echo'<a href="'.$pagename.''.?cmd=.'show">Kliknij tu</a>';
}
?>
Dodano przez: proqix Ranga: Poziom 3 Punktów: 50
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors