Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa Boolean [AS 2]

Tworzy obiekt typu Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Camera [AS 2]

Klasa Camera głównie była zaprojektowania do pracowania pod Flash Media Server, ale również może być użyta z limitami bez tego serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa capabilities (System.capabilities) [AS 2]

Klasa Capabilities określa możliwości systemu oraz odtwarzacza komputera na którym znajduje się plik SWF, co umożliwia dostosowanie treści do różnych formatów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Color [AS 2]

Klasa Color pozwala ci na ustawianie wartości RGB koloru, transformacje koloru klipów filmowych oraz pobieranie tych wartości, kiedy zostaną one nadane.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ColorMatrixFilter [AS 2]

Klasa ColorMatrixFilter pozwala ci nałożyć transformację matrix 4 x 5 na kolory RGB oraz Alpha wartości dla każdego pikselu na wejściowym obrazie do wyprodukowanie rezultatu z nowym zbiorem RGB kolorów oraz Alpha wartościami.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ColorTransform [AS 2]

Klasa ColorTransform pozwala ci matematycznie dopasować wszystkie wartości kolorów w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ContextMenu [AS 2]

Klasa ContextMenu dostarcza kontrolę podczas działania programu do kontekstowego menu Flash Player'a, które pojawia się podczas naciśnięcia prawym przyciskiem myszy na filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa ConvolutionFilter [AS 2]

Klasa ConvolutionFilter nakłada matrix efekt filtru splatania.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Error [AS 2]

Zawiera informacje o powstałym błędzie w skrypcie.
Kategoria: Flash > ActionScript


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors