Loading:


Zapamiętanie danych użytkownika PHP MySQL COOKIES

Skrypt zapamiętuje identyfikator użytkownika w COOKIES i na tej podstawie pobiera odpowiednie dane z bazy MySQL.Napisz Artyku³

Listing


//Kod HTML formularza umożliwiający wprowadzenie danych formularz.php

<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</HEAD>
<BODY>
<FORM METHOD="GET" ACTION="http://127.0.0.1:4343/add.php">
<CENTER>
<H2>Proszę podać swoje dane:</H2>
<FONT SIZE = "-1"><I><BR>
(Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione)
</FONT></I><BR><BR>
<TABLE>
<TR>
  <TD><B>Dane personalne:</B></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>imię:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "imie">*
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>nazwisko:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "nazwisko">*
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD><B>Adres:</B></TD>
  <TD></TD>
</TR>
<TR>
  <TD>ulica:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "ulica">
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>nr domu:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "nrdomu">
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>kod:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "kod">
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>miasto:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "miasto">
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>kraj:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "kraj">*
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD>tel.:</TD>
  <TD><INPUT TYPE = "text" NAME = "tel">*
  </TD>
</TR>
<TR>
  <TD></TD>
  <TD ALIGN = "center">
  <INPUT TYPE = "submit"
         NAME = "wyslij"
         VALUE = "   Wyślij!   ">
  </TD>
</TR>
</FORM>
</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>//Skrypt PHP dodający dane do bazy add.php

<?PHP

if(isSet($_GET["imie"]))
  $imie = $_GET["imie"];
else
  $imie = "";

if(isSet($_GET["nazwisko"]))
  $nazwisko = $_GET["nazwisko"];
else
  $nazwisko = "";

if(isSet($_GET["ulica"]))
  $ulica = $_GET["ulica"];
else
  $ulica = "";

if(isSet($_GET["nrdomu"]))
  $nrdomu = $_GET["nrdomu"];
else
  $nrdomu = "";

if(isSet($_GET["kod"]))
  $kod = $_GET["kod"];
else
  $kod = "";

if(isSet($_GET["miasto"]))
  $miasto = $_GET["miasto"];
else
  $miasto = "";

if(isSet($_GET["kraj"]))
  $kraj = $_GET["kraj"];
else
  $kraj = "";

if(isSet($_GET["telefon"]))
  $telefon = $_GET["telefon"];
else
  $telefon = "";

if ($imie == "" || $nazwisko == "" ||
    $kraj == "" || $telefon == ""){
  echo("_ $imie _ $nazwisko _ $kraj _ $telefon");
  print("Proszę podać wszystkie wymagane dane!");
  exit;
}

$link = mysql_connect("localhost", "login", "haslo");
$flag = mysql_select_db("nazwa_bazy");

if(!$link || !$flag){
  echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
  exit;
}
$query = "INSERT INTO OSOBA (IMIE, NAZWISKO, ULICA, NRDOMU, KOD, MIASTO, KRAJ, TELEFON) ";
$query .= "VALUES('".$imie."','";
$query .= $nazwisko."','";
$query .= $ulica."','";
$query .= $nrdomu."','";
$query .= $kod."','";
$query .= $miasto."','";
$query .= $kraj."','";
$query .= $telefon."'";
$query .= ")";
$result = mysql_query($query);
if(!$result){
  echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.");
  mysql_close($link);
  exit;
}
$id = mysql_insert_id();
mysql_close($link);
setCookie("id", $id, time() + 3600 * 24 * 30);
echo("Dziękujemy za wypełnienie formularza. Dane zostały zapisane w systemie.");
?>//Skrypt pobierający dane z bazy i wyświetlający je na ekranie index.php

<?PHP

function getData($id)
{
  $link = mysql_connect("localhost", "login", "haslo");
  $flag = mysql_select_db("nazwa_bazy");
  if(!$link || !$flag){
    echo("Problem z połączeniem z bazą danych.");
    return false;
  }
  $query = "SELECT * FROM OSOBA WHERE ID = ".$id;
  $result = mysql_query($query);
  if (!$result){
    echo("Problem z bazą danych. Odrzucone zapytanie.".$query);
    mysql_close($link);
    return false;
  }
  if(!$row = mysql_fetch_row($result)){
    mysql_close($link);
    return false;
  }
  $res = $row[1]."<BR>";
  $res .= $row[2]."<BR>";
  $res .= $row[3]."<BR>";
  $res .= $row[4]."<BR>";
  $res .= $row[5]."<BR>";
  $res .= $row[6]."<BR>";
  $res .= $row[7]."<BR>";
  $res .= $row[8]."<BR>";
  mysql_close($link);
  return $res;
}

if(isSet($_COOKIE["id"]))
  $id = $_COOKIE["id"];
else
  $id = "";
$CODE1 = "";

if($id <> ""){
  if(($str = getData($id)) !== false){
    $CODE1 = "<H2>Zostałeś rozpoznany jako: <BR><BR>";
    $CODE1 .= $str;
    $CODE1 .= "</H2>";
  }
  else{
    $CODE1 = "<H2>Błąd systemu. Skontaktuj się z administratorem.</H2>";
  }
}
else{
  include("formularz.html");
  exit;
}
$KOD =
"<HTML>".
"<HEAD></HEAD>".
"<BODY>".
$CODE1.
"</BODY>".
"</HTML>";
echo("$KOD");
?>


//Kod SQL dla tego skryptu ###########################

CREATE TABLE OSOBA(
ID INTEGER AUTO_INCEREMENT NOT NULL PRIMARY KEY UNIQUE,
IMIE VARCHAR(30),
NAZWISKO VARCHAR(40),
ULICA VARCHAR(40),
NRDOMU VARCHAR(5),
KOD VARCHAR(6),
MIASTO VARCHAR(30),
KRAJ VARCHAR(40),
TELEFON VARCHAR(20),
)
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors