Loading:

Array.concat [AS 2]

Tworzy jedną tablice z dwóch podanych, jednej przed znakiem kropki drugiej podaną jako parametr metody.


Array.join [AS 2]

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdm elementem tablicy, podczas zwracania(domyślnie funkcja zwraca tak skonwertowaną tablicę).


Array.length [AS 2]

Zwraca liczbę elementów w podanej tablicy.


Array.pop [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.


Array.push [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.


Array.reverse [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.


Array.shift [AS 2]

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz zwraca wyrzucony wpis.


Array.slice [AS 2]

Zwraca nową tablicę która zawiera tylko przedział z wybranych elementów innej tablicy.


Array.sort [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.


Array.sortOn [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy odwołując się do jednego lub wielu pól dla obiektów tablicy. Metoda jest najczęściej używana dla tablic asocjacyjny, czyli z więcej niż jedną wartością dla jednego wpisu w tablicy.


Array.splice [AS 2]

Usuwa określony elementy z tablicy ustalając początkową wartość indeksu oraz ilość elementów będących za nim do usunięcia, oprócz tego dodaje obiekt w miejscu pierwszego usuniętego indeksu.


Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.


Array.unshift [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy oraz zwraca nową długość tablicy.


AsBroadcaster.addListener [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).


AsBroadcaster.broadcastMessage [AS 2]

Wysyła wiadomość wydarzenia do każdego obiektu nasłuchwającego.


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.


Poprzednia <<| 2/81 |>> Następna
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors