Loading:

IME getConversionMode [AS 2]

Wskazuje tryb konwersji aktualnego IME.


IME getEnabled [AS 2]

Wskazuje czy system IME jest aktywny.


IME JAPANESE_HIRAGANA [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_HIRAGANA" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME JAPANESE_KATAKANA_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "JAPANESE_KATAKANA_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME JAPANESE_KATAKANA_HALF [AS 2]

Ciąg znaków z wartością"JAPANESE_KATAKANA_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME KOREAN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "KOREAN" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().


IME onIMEComposition [AS 2]

Wykonywane jest, gdy kompozycja ciągu znaków IME jest ustawiana.


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().


IME setCompositionString [AS 2]

Ustawia kompozycje ciągu IME.


IME setConversionMode [AS 2]

Ustawia tryb konwersji dla aktualnego IME.


IME setEnabled [AS 2]

Włączenie lub wyłączenie systemu IME.


IME UNKNOWN [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "UNKNOWN" do użycia z getConversionMode().


Importowanie klas oraz pakietów - kontroler import [AS 2]

Kontroler import, zaimportuje określony przez użytkownika pakiet Flash'a bądź określoną klasę.


Instrukcja warunkowa: if else (else if) [AS 2]

Instrukcja if() sprawdza czy warunek w nawiasie jest spełniony jeśli nie wykonuje się instrukcja else if() która sprawdza kolejny warunek, jeśli żaden z warunków nie był spełniony wtedy instrukcja else() jest wykonywana.


Instrukcja warunkowa: switch (case, break, default) [AS 2]

Instrukcja warunkowa pobiera jeden argument, od którego jest uzależniona, w połączeniu w pętlą do while, można tą instrukcje zapętlić do momentu kiedy zostanie wykonana odpowiedni warunek.


isFinite() [AS 2]

Rozwiązuje 'działanie' wysłany jako parametr funkcji oraz sprawdza, czy liczba jest skończona (zwróci TRUE) lub też nie (zwróci FALSE).


Poprzednia <<| 26/81 |>> Następna
26:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors