Loading:

Selection onSetFocus [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.


Selection removeListener [AS 2]

Wykonuje się, gdy skupienie dla pola wejściowego zostanie zmienione.


Selection setFocus [AS 2]

Nadaje skupienie dla danego pola tekstowego, lub klipu filmowego określonego przez parametr.


Selection setSelection [AS 2]

Ustawia porządek zaznaczenia, aktualnego skupionego pola tekstowego.


setInterval() [AS 2]

Funkcja wykonuje metodę/funkcję zapisaną jako nazwa parametru w odpowiednich momentach czasowych dla wartości podanych w milisekundach.


setMask()

Przypisuje obiekt klip filmowy, który będzie stanowił maskę dla innego obiektu.


setPan() [AS 2]

Zmienia położenie dźwięku na panoramie stereo.


setProperty() [AS 2]

Zmienia właściwość klipu filmowego (obiekt) na podaną wartość, podczas odtwarzania filmu Flasha.


setStyle() [AS 2]

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.


setTimeout() [AS 2]

Uruchamia odpowiednią funkcję po odpowiednim opóźnieniu.


setVolume() [AS 2]

Zmienia głosność odtwarzanioa określonego obiektu Sound. Dopuszczalne są jednostki tylko procentowe (0-100).


SharedObject clear [AS 2]

Wyczyszcza wszystkie dane od wspólnych obiektów oraz usuwa wspólne obiekty z dysku.


SharedObject data [AS 2]

Kolekcja atrybutów załączona do właściwości data , tego obiektu, te atrybuty mogą być wymieniane oraz/i przechowywane.


SharedObject flush [AS 2]

Od razu zapisuje lokalnie przechowywany wspólny obiekt na lokalny plik.


SharedObject getLocal [AS 2]

Zwraca referencję do lokalnie umiejscowionego wspólnego obiektu, który jest dostępny tylko dla aktualnego klienta.


SharedObject getLocal [AS 2]

Zwraca referencję do lokalnie umiejscowionego wspólnego obiektu, który jest dostępny tylko dla aktualnego klienta.


Poprzednia <<| 58/81 |>> Następna
58:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors