Loading:

TextField addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania wiadomości zdarzeń dla TextField instancji.


TextField antyAliasType [AS 2]

Typ wygładzenia dla tej instancji TextField.


TextField autoSize [AS 2]

Kontroluje automatyczne powiększanie się oraz wyrównanie dla pola tekstowego.


TextField background [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada wypełnienie tła.


TextField backgroundColor [AS 2]

Określa kolor tła dla pola tekstowego.


TextField border [AS 2]

Określa czy pole tekstowe posiada obramowanie.


TextField borderColor [AS 2]

Określa kolor obramowania pola tekstowego.


TextField bottomScroll [AS 2]

Liczba (bazująca na indeksie 0), określająca dolna linię widoczną dla pola tekstowego.


TextField condenseWhite [AS 2]

Wartość logiczna określająca dodatkowe białe znaki (spacje, linie łamiące, itp) w polu tekstowym HTML, jakie mają być usunięte.


TextField embedFonts [AS 2]

Określa, czy użyć do renderowania osadzonej czcionki konturowej.


TextField filters [AS 2]

Zindeksowana tablica posiadająca, każdy obiekt filtru, aktualnie nadany na dane pole tekstowe.


TextField getDepth [AS 2]

Zwraca głębokość pola tekstowego.


TextField getFontList [AS 2]

Zwraca nazwy czcionek w odtwarzaczu gospodarza systemu, jako tablicę.


TextField getNewTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat zawierająca kopię pola tekstowego, tekstowego sformatowanego obiektu.


TextField getTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.


TextField gridFitType [AS 2]

Typ dopasowanej siatki, użytej dla instancji TextField.


Poprzednia <<| 64/81 |>> Następna
64:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors