Loading:

XML createElement [AS 2]

Tworzy nowy element XML, z nazwą określoną w parametrze.


XML createTextNode [AS 2]

Tworzy nowy tekstowy przodek XML, określony przez tekst 'wartosc'.


XML docTypeDecl [AS 2]

Określa informację o deklaracji DOCTYPE dokumentu XML.


XML getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę bajtów załadowanych (źródłowo) dla dokumentu XML.


XML getBytesTotal [AS 2]

Zwraca liczbę wszystkich bajtów dla dokumentu XML.


XML idMap [AS 2]

Obiekt zawierający przodki pliku XML, które posiadają atrybut id załączony.


XML ignoreWhite [AS 2]

Określa czy białe znaki powinny być ignorowane.


XML load [AS 2]

Wczytuje dokument XML z określonej lokalizacji URL oraz zamienia zawartości określonego obiektu XML z pobranymi danymi XML.


XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.


XML onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.


Poprzednia <<| 75/81 |>> Następna
75:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors