Loading:

isNaN() [AS 2]

Funkcja sprawdza czy podany w argumencie obiekt nie jest numerem


Jak zrobić ocenianie z gwiazdkami w PHP i Flash

Skrypt pokaże wam jak zrobić bardzo atrakcyjne ocenianie artykułów z animowanymi gwiazdkami.


Jaki edytor wybrać do pisania w ActionScript 2 i 3? FlashDevelop 3.3.1

W jakim edytorze pisać ActionScript 2 oraz 3? Odpowiedź jest prosta FlashDevelop, artykuł opisuje główne zalety korzystania tego darmowego oprogramowania.


Karuzela 3D produktów w ActionScript 2.0 + XML - wersja średnio-zaawansowana

W tym kursie, przedstawimy jak zrobił własną karuzelę, czy też rotator trójwymiarowy za pomocą języka ActionScript 2.0. Gotowy produkt powinien wyglądać zbliżenie do podanego poniżej przykładu:


Karuzela 3d w ActionScript 2.0 + XML - wersja zaawansowana

W tym artykule, będziemy udoskonalać naszą obecną karuzelę, stworzoną [ tutaj ]. Zaawansowana wersja tego rotatora będzie posiadać:


Key addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.


Key BACKSPACE [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Backspace (8).


Key CAPSLOCK [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Caps Lock (20).


Key CONTROL ( Ctrl ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Control (17).


Key DELETEKEY ( delete) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Delete (46).


Key DOWN [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Dolna (40).


Key END [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza End (35).


Key ENTER [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Enter (13).


Key ESCAPE ( Esc ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Escape (27).


Key getAscii [AS 2]

Zwraca kod ASCII ostatnio naciśniętego lub zwolnionego klawisza.


Key getCode [AS 2]

Zwraca wartość kodu klawisza ostatnio naciśniętego.


Poprzednia <<| 27/81 |>> Następna
27:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors