Loading:

Recangle containsPoint [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.


Rectangle intersects [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez parametr toIntersect krzyżuje się z tym obiektem Rectangle.


Rectangle bottom [AS 2]

Zwraca sumę właściwości y oraz height .


Rectangle bottomRight [AS 2]

Zwraca lokację prawego-dolnego rogu obiektu Rectangle, określonego przez wartości x oraz y .


Rectangle clone [AS 2]

Zwraca nowy obiekt Rectangle z tymi samymi wartościami dla x, y, width, oraz height właściwości jak oryginał obiektu.


Rectangle contains [AS 2]

Określa, czy określony punkt jest zawarty w regionie prostokąta, określonego przez ten obiekt Rectangle.


Rectangle containsRectangle [AS 2]

Określa, czy określony obiekt Rectangle określony przez rect parametr jest zawarty w tym obiekcie Rectangle.


Rectangle equals [AS 2]

Określa, czy obiekt określony przez toCompare parametr jest równy do tego obiektu Rectangle.


Rectangle height [AS 2]

Zwraca wysokość prostokąta, w pikselach.


Rectangle inflate [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle przez określoną liczbę.


Rectangle inflatePoint [AS 2]

Powiększa rozmiar obiektu Rectangle.


Rectangle intersection [AS 2]

Jeśli obiekt Rectangle określony parametru toIntersect parametr krzyżuje się z obiektem Rectangle, metoda intersection() zwraca obszar krzyżujący się jako obiekt Rectangle.


Rectangle isEmpty [AS 2]

Określna, czy obiekt Rectangle jest pusty.


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.


Rectangle offset [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectangle jako określony lewy-górny róg, przez określoną liczbę.


Rectangle offsetPoint [AS 2]

Dostosowuje lokalizację obiektu Rectagle, używając obiektu Point jako parametru.


Poprzednia <<| 55/81 |>> Następna
55:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors