Loading:

TextField _x [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.


TextField _xmouse [AS 2]

Zwraca współrzędną x pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.


TextField _xscale [AS 2]

Określa poziome skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.


TextField _y [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych y pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.


TextField _ymouse [AS 2]

Zwraca współrzędną y pozycji myszki relatywną do pola tekstowego.


TextField _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie pola tekstowego jak nadany jest punk rejestracji pola tekstowego, wyrażone w procentach.


TextFormat align [AS 2]

Ciąg znaków, określający wyrównanie paragrafu.


TextFormat blockIndent [AS 2]

Liczba, określająca blokowe wcięcie dla paragrafu, w punktach.


TextFormat bold [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst ma być pogrubiony.


TextFormat bullet [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest częścią listy wypunktowanej.


TextFormat color [AS 2]

Określa kolor wypełnienia tekstu.


TextFormat font [AS 2]

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.


TextFormat getTextExtent [AS 2]

Zwraca informację o wymiarach tekstu, dla ciągu znaków.


TextFormat indent [AS 2]

Liczba, określająca wcięcie od lewego marginesu dla pierwszego znaku w paragrafie.


TextFormat italic [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy tekst jest pochylony.


TextFormat kerning [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy kerning ma być włączony.


Poprzednia <<| 68/81 |>> Następna
68:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors