Loading:

Math E [AS 2]

Stała matematyczna dla podstaw naturalnych logarytmów wyrażonych jako e.


Math exp [AS 2]

Zwraca wartość bazującą na naturalnym algorytmie (e), do potęgi wykładnika określonego w parametrze.


Math floor [AS 2]

Zwraca zaokrągloną w dół liczbę lub wyrażenie określone w parametrze.


Math LN10 [AS 2]

Stała matematyczna dla naturalnych logarytmów 10, wyrażona jako loge10, z dokładną wartością: 2.302585092994046.


Math LN2 [AS 2]

Stała matematyczna dla naturalnych logarytmów 2, wyrażona jako loge2, z zaokrągloną wartością: 0.6931471805599453.


Math log [AS 2]

Zwraca naturalny algorytm z parametrem.


Math LOG10E [AS 2]

Stała matematyczna dla bazujących na -10 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log10e, z zaokrąglona wartością: 0.4342944819032518.


Math LOG2E [AS 2]

Stała matematyczna dla bazujących na -2 ze stałą e (Math.E), wyrażoną jako log2e, z zaokrąglona wartością: 1.442695040888963387.


Math max [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca większą wartość.


Math min [AS 2]

Ocenia x oraz y i zwraca mniejszą wartość.


Math PI [AS 2]

Stała matematyczna dla współczynnika zaokrąglenia okręgu dla jego średnicy, wyrażonej jako pi, z wartością: 3.141592653589793.


Math pow [AS 2]

Oblicza oraz zwraca x do potęgi y.


Math random [AS 2]

Zwraca pseudo-losową liczbę n, gdzie 0 <= n < 1.


Math round [AS 2]

Zaokrągla wartość podaną w parametrze do góry lub na dół, do najbliższej liczby oraz zwraca wynik.


Math sin [AS 2]

Oblicza oraz zwraca sinus od określonego kąta podanego w radianach.


Math sqrt [AS 2]

Oblicza oraz zwraca pierwiastek kwadratowy od określonej liczby podanej w parametrze.


Poprzednia <<| 37/81 |>> Następna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors