Loading:

Tworzenie dynamicznej Księgi Gości w ActionScript 3 + XML i PHP

Ukazana w tym kursie dynamiczna Księga Gości wykorzystuje plik XML do przechowywania wiadomości, jej silnik jest w całości napisany w AS3 oraz korzysta z PHP. Nie ma potrzeby wykorzystywać tutaj żadnych baz danych, ponieważ XML to alternatywa dla tego.


Tworzenie dynamicznych nazw zmiennych w ActionScript 3

W języku ActionScript 3 usunięto funkcję eval(), która tworzyła nazwy zmiennych, teraz w AS3 potrzebne jest napisanie konstrukcji z this, jak na przykładzie:


Tworzenie dynamicznych zmiennych w locie - set [AS 2]

Funkcja set ustawia dynamicznie generowane zmienne w pliku flasha.


Tworzenie linku e-mali we flash

Aby stworzyć link e-mail we Flash wystarczy prosty kod:


Tworzenie obiektu klasy w ActionScript [AS 2]

Tworzenie obiektów, deklaracja oraz odwoływanie się do funkcji z klas w ActionScript.


Tworzenie przesuwanego się tekstu w nieskończoność - ActionScript 3

Przykład opisuje jak stworzyć animowany napis ruszający się w lewo w nieskończoność.


Tworzenie spadającego losowego śniegu we Flashu [AS 2]

Skrypt pokazuje jak łatwo stworzyć efekt spadającego śniegu z własnej grafiki.


Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.


Umieszczanie DIV nad Flash 'em - w pliku HTML

Skrypt umieszcza DIV o klasie "waznyDiv" na obiekcie pliku SWF w tym samym pojemniku.


unescape() [AS 2]

Konwertuje podany ciąg znaków (wartość) z formatu URL, z powrotem na normalny łańcuch znaków.


unloadMovie() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.


unLoadMovieNum() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF lub obrazek z podanego poziomu filmu, załadowanego przez funkcję loadMovieNum().


updateAfterEvent()

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.


Usuwanie ostatniego znaku ze Stringu w ActionScript 3 [ AS 3 ]

Skrypt pokazuje jak usunąć ostatni znak z naszego ciągu znaków.


Usuwanie tagów HTML z ciągu String - stripTags w ActionScript 3

Funkcja imituje działanie method z PHP stripTags. Rozbija i usuwa tagi HTML z ciągu znaków.


Usuwanie właściwości lub metody z obiektu - kontroler delete [AS 2]

Właściwość lub metoda nadana dla określonego obiektu może być usunięta przez kontroler delete. Aby ją wykorzystać należy najpierw wpisać delete a potem nazwę metody, linię należy również zamknąć średnikiem bez spacji.


Poprzednia <<| 71/81 |>> Następna
71:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors