Loading:

Formularz kontaktowy (email) w ActionScript 2 oraz PHP 5

Formularz wysyła nam wiadomość na podany adres email, lub też zwraca błąd.


Formularz kontaktowy flash.

Poniższy toturial prezentuje jak stworzyć formularz kontaktowy w programie alligator flash designer


fscommand() [AS 2]

Polecenie fscommand to akcja języka ActionScript, którą można wykorzystać do zwiększenia funkcjonalności niezależnych projektów.


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [ActionScript 3]

Skrypt tworzy film Flash'a , który zajmuję 100% wysokości oraz szerokości okna, oraz który nie skaluje elemntów filmów flash, ale je wyśrodkowuje.


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [AS 2]

Skrypt tworzy plik SWF, który wypełnia całe okno przeglądarki oraz jego elementy wewnątrz zachowują tą samą wielkość nie zależnie od rozmiarów okna (brak skalowania).


Function apply [AS 2]

Określa wartość dla aktualnyObiekt, aby był używany dla każdej funkcji która zostanie wywołana w ActionScript.


Function call [AS 2]

Wywołuje funkcje reprezentującą przez obiekt Function.


Funkcja Sound w ActionScript 3.0

Klasa Sound umożliwia pracę z dźwiękami. Klasa Sound umożliwia tworzenie obiektu Sound, ładowanie i odtwarzanie zewnętrznego pliku MP3 w tym obiekcie, zamykanie strumienia dźwięku oraz dostęp do danych o dźwięku, takich jak informacje o liczbie bajtów w strumieniu, czy metadane ID3.


Galeria as3

Jest to galeria trzeba wkleić do klasy galeria.as


Galeria z perspektywą trójwymiarową - ActionScript 3

Skrypt tworzy galerię zdjęć, losowo ułożonych 100 kwadratów, które są ustawione wobec jednej perspektywy.


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.


getBytesLoaded() [AS 2]

Zawiera informację o liczbie danych klipu filmowego (lub głównego filmu), pobranych przez odtwarzacz i umieszczonych w pamięci.


getBytesTotal() [AS 2]

Zawiera informacje o wielkości filmu lub klipu filmowego (w bajtach).


getDepth() [AS 2]

Zwraca aktualną głębie (numer poziomu) zduplikowanego lub osadzonego obiektu klipu filmowego.


getInstanceAtDepth() [AS 2]

Zwraca nazwę obiektu zajmującego konkretny slot (poziom) głębi. Jeśli w danym slocie nie ma obiektu, zwracana jest wartość "undefined".


getNextHighestDepth() [AS 2]

Sprawdza, czy obiekt posiada aktualnie wolne sloty głębi i zwraca numer głębi o jeden wyższy od najwyższego aktualnie zajmowanego slotu.


Poprzednia <<| 22/81 |>> Następna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors