Loading:

Klasa Key [AS 2]

Klasa Key jest wysoko poziomowa klasą, której metody oraz właściwości można używać bez wcześniejszego utworzonego konstruktora.


Klasa LoadVars [AS 2]

Klasa LoadVars pozwala ci na wysyłanie każdych zmiennych w obiekcie do konkretnego adresu URL oraz do wczytania tych zmiennych, niż do wczytania za jednym razem wszystkich zmiennych. Możesz użyć zdarzenia LoadVars.onLoad , aby upewnić się, że twoja aplikacja uruchamia się kiedy dane zostają załadowane, nie przed.


Klasa LocalConnection [AS 2]

Klasa LocalConnection umożliwia komunikację między różnymi instancjami Flash Player, np. plik SWF w kontenerze HTML lub w osadzonym albo autonomicznym odtwarzaczu.


Klasa Locale ( mx.lang.Locale ) [AS 2]

Klasa mx.lang.Locale pozwala ci na kontrolowanie kilku językowego tekst zostaje wyświetlony pliku SWF. Panel Flash String pozwala ci użyć ciągu ID zamiast ciągów literalnych w dynamicznym polu tekstowym. To pozwala ci na stworzenie pliku SWF, który wyświetla tekst załadowany z określonego językowego pliku XML.


Klasa Math [AS 2]

Klasa Math jest wysoko poziomową klasą, której metody oraz właściwości możesz używać bez żadnego konstruktora.


Klasa Matrix (flash.geom.Matrix) [AS 2]

Klasa flash.geom.Matrix reprezentuję transformację matrix. która określa jak wypozycjonować punkty z jednej przestrzeni współrzędnych do drugiej.


Klasa Microphone [AS 2]

Klasa Microphone pozwala ci na przechwytywanie dźwięków z mikrofonu podłączonego do komputera w odtwarzaczu Flash Player.


Klasa Mouse [AS 2]

Klasa Mouse jest wysoko poziomową klasą, której właściwości oraz metody są dostępne bez użycia konstruktora.


Klasa MovieClip [AS 2]

Metody klasy MovieClip zapewniają taką samo funkcjonalność jak docelowe klipy filmowe. Niektóre dodatkowe metody nie posiadają jednak takich akcji w przyborniku Actions w panelu Actions.


Klasa MovieClipLoader [AS 2]

Ta klasa pozwala ci zaimplementować słuchacza zwrotnego, który podaje status podczas ładowania do klipu filmowego: SWF, JPEG, GIF, oraz PNG plików.


Klasa NetConnection [AS 2]

Klasa NetConnection daje możliwość do odtwarzania strumieniowo plików FLV z lokalnego dysku lub adresu HTTP.


Klasa NetStream [AS 2]

Klasa NetStream dostarcza metody oraz właściwości dla odtwarzania plików Flash Video (FLV) z lokalnego pliku systemu lub adresu HTTP.


Klasa Number [AS 2]

Klasa Number jest prostym rozszerzeniem obiektu dla danych typu Number.


Klasa Object [AS 2]

Klasa Object jest główną klasą w hierarchii ActionScript.


Klasa Point [AS 2]

Klasa Point reprezentuje lokalizacje w dwu-wymiarowym systemie współrzędnych, gdzie x reprezentuje oś horyzontalną oraz y reprezentuje oś pionową.


Klasa PrintJob [AS 2]

Klasa PrintJob pozwala ci stworzyć treść oraz wydrukować ją na jednej lub kilku stron.


Poprzednia <<| 31/81 |>> Następna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors