Loading:

MovieClip _visible [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy jest widoczny (TRUE).


MovieClip _width [AS 2]

Szerokość klipu filmowego, podana w pikselach.


MovieClip _x [AS 2]

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi x relatywnego do rodzica klipu filmowego.


MovieClip _xmouse [AS 2]

Zwraca pozycję x myszki na scenie.


MovieClip _xscale [AS 2]

Określa horyzontalne skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.


MovieClip _y [AS 2]

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi y relatywnego do rodzica klipu filmowego.


MovieClip _ymouse [AS 2]

Zwraca pozycję y myszki na scenie.


MovieClip _yscale [AS 2]

Określa pionowe skalowanie (procentowe) klipu filmowego, nadanego od punktu rejestracji klipu filmowego.


MovieClipLoader addListener [AS 2]

Rejestruje nowy obiekt do odbierania informacji o zdarzeniach dla obiektu MovieClipLoader.


MovieClipLoader checkPolicyFile [AS 2]

Określa czy Flash Player powinien próbować ściągnąć cross-domenową politykę plików od załadowanego obiektu serwera przed rozpoczęciem wczytywania tego obiektu.


MovieClipLoader getProgress [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów oraz wszystkich bajtów ładowanego pliku przez MovieClipLoader.loadClip(); dla skompresowany filmów, zwracana jest skompresowana liczba bajtów.


MovieClipLoader loadClip [AS 2]

Wczytuj SWF, JPEG, progresywnie JPEG, nie animowane GIF, lub PNG plik na klip filmowy podczas odtwarzania filmu Flash.


MovieClipLoader onLoadComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy plik zostaje w całości załadowany przez MovieClipLoader.loadClip().


MovieClipLoader onLoadError [AS 2]

Wywołuje się, gdy ładowany plik stworzy jakieś błędy.


MovieClipLoader onLoadInit [AS 2]

Wywołuje się, gdy akcje na pierwszej klatce załadowane klipu zostają wykonywane.


MovieClipLoader onLoadProgress [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem gdy nowe dane zostają przesłane z pliku serwera na plik SWF oraz dysk (czyli pomiędzy MovieClipLoader.onLoadStart oraz MovieClipLoader.onLoadComplete).


Poprzednia <<| 47/81 |>> Następna
47:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors