Loading:

Key HOME [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Home (36).


Key INSERT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Insert (45).


Key isAccessible [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, wskazującą zależność od zabezpieczeń bezpieczeństwa, kiedykolwiek ostatni klawisz zostaje naciśnięty, może być dostępny dla innego pliku SWF.


Key isDown [AS 2]

Zwraca true jeśli klawisz określony w keycode zostaje naciśnięty, w innym przypadku false.


Key isToggled [AS 2]

Zwraca true jeśli Caps Lock lub Num Lock klawisz jest aktywny (zmieniony na aktywny stan) w innym przypadku false.


Key LEFT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Lewa (37).


Key onKeyDown [AS 2]

Wykonuje się, gdy klawisz zostaje naciśnięty.


Key onKeyUp [AS 2]

Wykonuje się, gdy klawisz zostaje zwolniony.


Key PGDN [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Page Down (34).


Key PGUP [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Page Up (33).


Key removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt, wcześniej zarejestrowany przez Key.addListener().


Key RIGHT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Prawa (39).


Key SHIFT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Shift (16).


Key SPACE [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Spacja (32).


Key TAB [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Tab (9).


Key UP [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Górna Strzałka (38).


Poprzednia <<| 28/81 |>> Następna
28:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors