Loading:

Klasa Rectangle [AS 2]

Klasa Rectangle jest używana do tworzenia oraz modyfikowania obiektów Rectangle.


Klasa Security (System.security) [AS 2]

Klasa System.security zawiera metoda, określające jak pliki SWF na innych domenach mogą komunikować się między sobą.


Klasa Selection [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).


Klasa SharedObject [AS 2]

Klasa SharedObject jest używana do odczytu oraz przechowywania ograniczonej ilość danych na komputerze użytkownika.


Klasa Sound [AS 2]

Klasa Sound pozwala na kontrolowanie muzyki, dźwięku w filmie Flash.


Klasa Stage [AS 2]

Klasa Stage jest wysoko poziomową klasą, której metody, własciwości oraz zdarzenia są dozwolone bez używania konstruktora


Klasa String [AS 2]

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu.


Klasa StyleSheet [AS 2]

Klasa StyleSheet pozwala Tobie na tworzenie obiektów StyleSheet, które zawierają sformatowany tekst zasad dla czcionek prezentacji oraz innych stylów.


Klasa System [AS 2]

Klasa System zawiera właściwości relatywne do odpowiednich operacji, które mają miejsce na komputerze użytkownika, jak na przykład operacje z wspólnymi obiektami, lokalnymi ustawieniami dla kamer oraz mikrofony i użycie Schowka.


Klasa TextField [AS 2]

Klasa TextField jest używana do tworzenia obszarów dla tekstów wyświetlanych oraz wejściowych.


Klasa TextFormat [AS 2]

Klasa TextFormat reprezentuje informacje formatowanych znaków.


Klasa TextRenderer [AS 2]

Klasa TextRenderer dostarcza funkcjonalność dla zaawansowanego sposobu na wygładzenie osadzonych czcionek.


Klasa TextSnapshot [AS 2]

Obiekty TextSnapshot pozwalają Ci pracować ze statycznym tekstem w klipie filmowym.


Klasa Transform [AS 2]

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.


Klasa Video [AS 2]

Klasa Video pozwala Ci na wyświetlanie żywego strumieniowego przekazu video na Scenie [Stage] bez osadzania go w Twoim pliku SWF.


Klasa XML [AS 2]

Użyj metod oraz właściwości klasy XML, aby wczytać, przetworzyć, wysłać, stworzyć lub manipulować dokument drzewa XML. hierarchiczny


Poprzednia <<| 32/81 |>> Następna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors