Loading:

Fajerwerki w trzech wymiarach - Fireworks 3D [ ActionScript 3 ]

Skrypt tworzy animowane fajerwerki w trzech wymiarach, które po doleceniu do ziemi odbijają się od niej.


FileReference addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania notyfikacji o zdarzeniach dla obiektu FileReference.


FileReference browse [AS 2]

Wyświetla w oknie dialogowym tylko rozszerzenia plików, które zostały sprecyzowane w argumencie.


FileReference cancel [AS 2]

Zatrzymuje każda operację wysyłania lub pobierania plików dla obiektu FileReference.


FileReference creationDate [AS 2]

Zwraca datę utworzenia pliku na dysku.


FileReference creator [AS 2]

Zwraca typ tworzenia dla Macintosh pliku.


FileReference download [AS 2]

Wyświetla okno dialogowe w którym użytkownik może pobrać plik z serwera zdalnego.


FileReference modificationDate [AS 2]

Zwraca datę modyfikacji pliku na dysku.


FileReference name [AS 2]

Zwraca nazwę pliku na dysku.


FileReference onCancel [AS 2]

Wywołuje się, gdy użytkownik zamknie okno wyboru pliku bez wybrania pliku.


FileReference onComplete [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie lub pobieranie zakończą się pomyślnie.


FileReference onHTTPError [AS 2]

Wywołuje się, gdy wysyłanie natrafi na błąd HTTP.


FileReference onIOError [AS 2]

Wywołuje się, gdy nastąpią błędy typu: wejście/wyjście.


FileReference onOpen [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłanie i pobieranie rozpoczynają się.


FileReference onProgress [AS 2]

Wywołuje się, gdy zostaje wysłana lub odebrana jakaś część pliku.


FileReference onSecurityError [AS 2]

Wywołuje się, gdy operacje wysyłania lub odbierania zawodzi z błędów bezpieczeństwa.


Poprzednia <<| 20/81 |>> Następna
20:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors