Loading:

NetStream play [AS 2]

Rozpoczyna odtwarzanie zewnętrznego pliku FLV.


NetStream seek [AS 2]

Wyszukuje klatki kluczowej do najbliższej od określonej liczby sekund od rozpoczęcia źródła.


NetStream setBufferTime [AS 2]

Określa jak długo przetrzymywać informacje w bufforze przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.


NetStream time [AS 2]

Zwraca aktualną pozycję odtwarzania, w sekundach.


nextFrame()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.


nextScene()

Akcja ta powoduje przejście do pierwszego ujęcia nowej sceny.


Number MAX_VALUE [AS 2]

Największa reprezentująca liczba (podwójna precyzja IEEE-754).


Number MIN_VALUE [AS 2]

Najmniejsza reprezentująca nie negatywna liczba (podwójna precyzja IEEE-754).


Number NAN [AS 2]

Wartość IEEE-754 reprezentująca nie liczbę "Not A Number" (NaN).


Number NEGATIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność ujemną.


Number POSITIVE_INFINITY [AS 2]

Określa wartość IEEE-754 reprezentującą nieskończoność dodatnią.


Number toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący określony obiektu klasy Number (mojNumber).


Number valueOf [AS 2]

Zwraca prymitywny typ wartości określonego obiektu Number.


Number() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:


Obiekt Timer [AS3]

Wykorzystanie obiektu Timer na kwadracie Movie Clip.


Object addProperty [AS 2]

Tworzy właściwości zwracające/ustawiające getter/setter.


Poprzednia <<| 49/81 |>> Następna
49:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors