Loading:

SharedObject getSize [AS 2]

Pobiera aktualny rozmiar, wspólnych obiektów, podaną w bajtach.


SharedObject onStatus [AS 2]

Wywołuje się za każdym razem, gdy błąd, ostrzeżenie lub wskazówka jest wysłana dla wspólnego obiektu.


showRedrawRegions() [AS 2]

Funkcja określa czy Flash ma odświeżać ekran na bieżąco i czy ma pokazywać poprzednie wielkości np filmów filmowych na jednym filmie


Sniffer'y - wykrywanie obecności wersji odtwarzacza Flash Player'a

Wykrywanie wersji odtwarzacza Flash Player na komputerze użytkownika, użycie sniffer'ów. ActionScript 2.0.


Sound attachSound [AS 2]

Załącza określony dźwięk przekazany w parametrze, do określonego obiektu Sound.


Sound checkPolicyFile [AS 2]

Określa, czy Flash Player powinien próbować ściągnąć certyfikat polityki z innej witryny przed załadowaniem dźwięku z serwera.


Sound duration [AS 2]

Zwraca długość dźwięku, w milisekundach.


Sound getBytesLoaded [AS 2]

Zwraca liczbę załadowanych bajtów (źródłowych) dla określonego obiektu Sound.


Sound getBytesTotal [AS 2]

Zwraca wielkość w bajtach, określonego obiektu Sound.


Sound getPan [AS 2]

Zwraca poziom ułożenie dźwięku w głośnikach przez ostatnie wywołanie setPan(), jako liczbę z przedziału -100 (lewy kanał) do +100 (prawy kanał).


Sound getTransform [AS 2]

Zwraca informację transformacyjną dźwięku dla określonego obiektu Sound ustawioną przez ostatnie wywołanie metody Sound.setTransform() .


Sound getTransform() [AS 2]

Zwraca wartość, ustawioną za pomocą ostatniego polecenia setTransform().


Sound getVolume [AS 2]

Zwraca poziom głośności dźwięku, jako liczbę od 0 do 100, gdzie 0 do wyciszenie, a 100 to pełny głos.


Sound id3 [AS 2]

Dostarcza dostęp do meta danych, które są częścią pliku MP3.


Sound loadSound [AS 2]

Dostarcza dostęp do meta danych, które są częścią pliku MP3.


Sound onID3 [AS 2]

Wywołuje się, za każdym razem kiedy nowe dane ID3 stają się dostępne dla pliku MP3, który załadować przez użycie: Sound.attachSound() lub Sound.loadSound().


Poprzednia <<| 59/81 |>> Następna
59:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors