Loading:

AsBroadcaster.removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt nasłuchiwający z listy obiektów, które odbierają powiadomienia wydarzeń.


AsBroadcaster._listeners [AS 2]

Wyświetla listę wszystkich zarejestrowanych obiektów nasłuchiwających (odbiorców).


asfunction [AS 2]

Specjalny protokół dla adresów URL plików, które pozwalają linką (<a href) łączyć się z ActionScript'em (wywoływać funkcje) dla pola we Flashu.


attachMovie() [AS 2]

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.


attachSound() [AS 2]

Tworzy nowy klon pliku dźwiękowego (AIF lub WAV), dostepnego w bibliotece.


Autoscroll'owana galeria sterowana za pomocą położenia kursora względem punktu centralnego "stage". AS3

gotowy kod z przykładem


Baner Flash ze zliczaniem kliknięć AS3

Skrypt tworzy baner w programie Flash zliczający kliknięcia.


BevelFilter.angle [AS 2]

Definiuje kąt padania efektu płaskorzeźby. Dozwolone wartości z przedziału 0 - 360 stopni, wartością domyślna jest 45.


BevelFilter.blurX [AS 2]

Ustawia ilość poziomowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.


BevelFilter.blurY [AS 2]

Ustawia ilość pionowego rozmycia dla efektu płaskorzeźby.


BevelFilter.clone [AS 2]

Zwraca kopie danego filtru obiektu.


BevelFilter.distance [AS 2]

Określa dystans efektu płaskorzeźby od obiektu.


BevelFilter.highlightAlpha [AS 2]

Określa wartość przezroczystości dla świateł w efekcie płaskorzeźby.


BevelFilter.highlightColor [AS 2]

Określa kolor przypadający dla świateł w efekcie płaskorzeźby.


BevelFilter.knockout [AS 2]

Ustawienie wgłębienia, jeśli je zaznaczymy to nasz obiekt stanie się nie widoczny, jedynie efekt filtru zostanie na scenie.


BevelFilter.quality [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).


Poprzednia <<| 3/81 |>> Następna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors